Numer 6 (2019)

KZBS

6 Zdaniem KZBS

8 Działalność KZBS

Temat numeru

14 Cyberbezpieczeństwo a odpowiedzialność banku – Katarzyna Kloc
18 „Poziom cyberbezpieczeństwa sektora bankowego jest na dość wysokim poziomie, dlatego celem ataku nie są konkretne instytucje, a raczej klienci i ich środki” – wywiad z Juliuszem Brzostkiem, Dyrektorem ds. Cyberbezpieczeństwa w Państwowym Instytucie Badawczym NASK
22 „Duże banki spółdzielcze są dziś tak samo atrakcyjne dla cyberprzestępców jak małe banki komercyjne” – wywiad z Adamem Haertle
26 Rozwiązania antyfraudowe i ich przewaga oparta na współpracy – Bartosz Wójcicki

Wydarzenia

30 Konferencja KZBS w NBP: Bank spółdzielczy jutra – jak wykorzystujemy czas przemian?

Okiem praktyków

40 Transformacja w bankowości (spółdzielczej) – Michał Krakowiak
46 Co dalej z WIBOR-em, czyli reforma wskaźników referencyjnych – Jacek Rapcia
52 Śmierć dłużnika po wyzbyciu się majątku a zaspokojenie wierzyciela w praktyce – Karol Bernat
56 Co nowego w ochronie sygnalistów – Małgorzata Cichosz
60 Raportowanie schematów podatkowych (MDR) dotyczy również banków – Jolanta Nowicka

Współpraca międzynarodowa – z działalności EACB

66 Sprawy członkowskie w spółdzielczości bankowej w świetle dyskusji na forum europejskim – dr Michał Król

Marketing

72 Bank spółdzielczy w mediach społecznościowych? – Marta Ossolińska
75 Marketing doświadczeń w promocji banków spółdzielczych – Sylwia Pawłowska

Monitoring mediów

80 krajowych
81 zagranicznych

82 Prenumerata „Głosu Banków Spółdzielczych” 2020

83 Recenzje książek

 

Udostępnij artykuł:
« powrót