Zaproszenie do współpracy

O KZBS w skrócie: 
 
KZBS jest instytucją reprezentującą wyłącznie interesy sektora bankowości spółdzielczej wobec organów władzy publicznej. 
KZBS zrzesza na zasadach dobrowolności banki spółdzielcze, banki zrzeszające, związki rewizyjne banków spółdzielczych oraz podmioty pracujące lub współpracujące na rzecz sektora bankowości spółdzielczej. 
KZBS podejmuje działania na rzecz reprezentowania, ochrony wspólnych interesów i rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Podstawowe filary działalności KZBS to: legislacja, edukacja, integracja. 
 
Zapraszamy do współpracy: 
 
Banki spółdzielcze

Każdy bank spółdzielczy będący Członkiem KZBS otrzymuje szereg korzyści. 
Swoją przynależnością do Związku zwiększa siłę wpływania na instytucje zewnętrzne w interesie banków spółdzielczych. 

Osoba do kontaktu: Monika Nowosad, sekretariat@kzbs.org 
 
Firmy współpracujące z bankami spółdzielczymi

KZBS jest zainteresowany promowaniem najwyższej jakości produktów i usług oraz najlepszych praktyk dla sektora bankowości spółdzielczej. 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Rączkiewicz, a.raczkiewicz@kzbs.org 
 
Środowisko naukowe i akademickie

KZBS dysponuje szeroką bazą danych i informacji o sektorze. Jest rzetelnym partnerem merytorycznym konferencji i badań naukowych dotyczących sektora bankowości spółdzielczej.  

Osoba do kontaktu: Anna Jarmuszkiewicz, a.jarmuszkiewicz@kzbs.org 
 
Media

KZBS jest zainteresowany promowaniem sektora bankowości spółdzielczej jako partner publikacji i artykułów. Nasi przedstawiciele udzielają komentarzy, wywiadów i informacji na potrzeby publikacji prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Rączkiewicz, a.raczkiewicz@kzbs.org 
 
Ekspertów i firmy szkoleniowe

KZBS zaprasza do współpracy w organizacji szkoleń dla przedstawicieli sektora banków spółdzielczych doświadczonych ekspertów i firmy szkoleniowe.  

Osoba do kontaktu: Tomasz Szymański, t.szymanski@kzbs.org   
 
Organizatorów wydarzeń branżowych

KZBS udziela patronatów instytucjonalnych i medialnych (jako wydawca „Głosu Banków Spółdzielczych”) istotnym dla sektora bankowości spółdzielczej wydarzeniom branżowym (konferencje, debaty, sympozja, kongresy itd.). 

Osoby do kontaktu: 
Patronat instytucjonalny – Aleksandra Rączkiewicz, a.raczkiewicz@kzbs.org  
Patronat medialny „Głosu Banków Spółdzielczych” – Anna Jarmuszkiewicz, a.jarmuszkiewicz@kzbs.org