Aktualny numer

Ukazał się nowy numer „Głosu Banków Spółdzielczych”. Jego tematem przewodnim jest wdrożenie przez banki spółdzielcze obowiązków wynikających z dyrektywy PSD2. 

W bieżącym wydaniu można przeczytać m.in.: 

Temat numeru
18 Dyrektywa PSD2: Obowiązki i wyzwania stojące przed bankami – Michał Pierzgalski
24 Wyzwanie dla bankowości spółdzielczej i… klientów – banki spółdzielcze wobec wdrożenia obowiązków wynikających z PSD2

Okiem praktyków
30 W jakim kierunku zmierza bankowość spółdzielcza? – Jacek Rapcia
38 „Bardzo wielu lokalnych operatorów telekomunikacyjnych finansuje swoje inwestycje przy wsparciu banków spółdzielczych” – rozmowa z Dominkiem Koperą z Ministerstwa Cyfryzacji
42 Finansowanie inwestycji szerokopasmowych przez banki spółdzielcze – Grzegorz Bernatek
46 Wyzwania związane z rozpatrywaniem reklamacji przez banki – Katarzyna Marczyńska
52 Pakiet bankowy wszedł w życie – Małgorzata Cichosz

Rozmawiamy z...
57 „Budować trzeba od fundamentów” – rozmowa ze Zbigniewem Wielgoszem

Partnerzy
60 Analizy retrospektywne metodą praktycznej oceny funkcjonowania modelu scoringowego – dr Piotr Wojewnik
64 Bezgotówkowa Polska – Anna Spychalska-Grzeszek

Prezes z pasją
68 „Jeśli coś ukochaliśmy, to wystarcza nam samo obcowanie z tym” – Józef Froń, prezes zarządu Powiatowego Banku
Spółdzielczego w Złotoryi o wędrówkach górskich