Aktualny numer

Prezentujemy nowe wydanie "Głosu Banków Spółdzielczych". Jego tematem przewodnim są zagadnienia związane z przyjaznością banków spółdzielczych, które były podejmowane w ramach kampanii edukacyjno-promocyjnej "Czerwiec z bankiem spółdzielczym". W ramach obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej "Głos Banków Spółdzielczych" jest w 2024 roku udostępniany nieodpłatnie. 

W numerze można przeczytać:

KZBS

5 Działalność KZBS 

12 XXXIV Walne Zgromadzenie Członków KZBS

14 Rada KZBS w kadencji 2024-2028

19 Wspieramy banki w dostosowywaniu się do kolejnych wyzwań – rozmowa z Małgorzatą Iwanicz-Drozdowską, prezes zarządu KZBS

23 Wiceprezesi zarządu KZBS w kadencji 2024-2028

Twarze bankowości spółdzielczej

29 KZBS zawsze był tam, gdzie toczyły się dyskusje i projekty ważne dla banków spółdzielczych – rozmowa z Krystyną Majerczyk-Żabówką, b. prezes zarządu KZBS

Temat numeru: Przyjazny bank spółdzielczy

36 Przyjazny bank spółdzielczy – zielony bank, z ludzką twarzą!

39 Przyjazność banków spółdzielczych zrzeszenia BPS – bliskość, zaufanie i nowoczesność – Agnieszka Chrobot

45 Czy leci z nami bank? – Ewelina Ignaczak

50 Fantomowe zaufanie do banków – Kamil Smogorzewski, Sylwia Pawłowska

55 Bank tworzony przez ludzi, dla ludzi. Inicjatywy „Czerwca z bankiem spółdzielczym”

Partnerzy

60 Wzrost sprzedaży kredytów i pożyczek dla klientów indywidualnych w okresie styczeń-kwiecień 2024 roku – Sławomir Nosal (BIK)

63 Banki spółdzielcze na rynku leasingowym – szanse na rozwój – Tomasz Szurmak, Rafał Wołek (BPS Leasing)

Prawo

67 Sygnaliści pod ochroną – Roberto Romański

72 Najważniejsze zmiany prawne – Małgorzata Cichosz

Rok Edukacji Ekonomicznej 2024

79 Nowy przedmiot „Biznes i Zarządzanie” w polskich szkołach ponadpodstawowych

83 Recenzje książek

 

Z wydaniem można zapoznać się tutaj:

https://kzbs.pl/Glos-Bankow-Spoldzielczych-32024.html  

 

Zapraszamy do lektury!