Członkostwo w KZBS

Dewizą Krajowego Związku Banków Spółdzielczych jest hasło

„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!”

Jednym z jego najważniejszych celów jest integrowanie sektora banków spółdzielczych poprzez wielopłaszczyznowe działania na rzecz jego wspólnych interesów oraz pomoc w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej w szybko zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym. Dzięki działaniom Związku włączającego do współpracy także rzesze zainteresowanych Członków, zadania te są systematycznie i konsekwentnie realizowane. Zachęcamy więc do większego zainteresowania się losem sektora jako całości środowiska banków spółdzielczych, którego przyszłość w naszym przekonaniu będzie zależeć w dużej mierze od jakości i zakresu współpracy wszystkich. Dlatego też zachęcamy do powszechnego członkostwa w KZBS, jedynej dedykowanej wyłącznie bankom spółdzielczym, niekomercyjnej i niezależnej reprezentacji środowiska.

Kto może zostać Członkiem KZBS?

Pełnoprawnym, zwyczajnym Członkiem KZBS może być każdy bank spółdzielczy oraz na zasadzie komplementarności, także banki zrzeszające i spółdzielnie systemu ochrony instytucjonalnej banków spółdzielczych. Członkostwo zwyczajne mogą uzyskać także związki rewizyjne banków spółdzielczych. Inne podmioty działające na podstawie polskiego prawa i współpracujące z sektorem bądź pracujące na jego rzecz w określony sposób, mogą uzyskać status Członka wspierającego.

Członkowie zwyczajni KZBS mają m.in. prawo do:

 • korzystania z pomocy Związku,
 • uczestnictwa w posiedzeniach organów KZBS w sprawach Jego dotyczących,
 • udziału w pracach Związku,
 • informacji dotyczących Związku oraz jego działalności,
 • zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
 • publikacji artykułów w magazynie Głos Banków Spółdzielczych,
 • korzystania z oferty szkoleniowej KZBS – dla Członków jest niższa cena za szkolenia,
 • udział w konferencjach/warsztatach organizowanych przez KZBS.

Członkowie wspierający KZBS mają m.in. prawo do:

 1. udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków KZBS (bez prawa głosu)
 2. udziału w obchodach centralnych Święta Spółdzielczości Bankowej,
 3. publikacji artykułów w magazynie Głos Banków Spółdzielczych,
 4. zamieszczenia logo na stronie www.kzbs.pl,
 5. korzystania z oferty szkoleniowej KZBS – dla Członków jest niższa cena za szkolenia,
 6. udział w konferencjach/warsztatach organizowanych przez KZBS.

Dlaczego warto zostać Członkiem KZBS?

 • możliwość uzyskania konkretnej pomocy ze strony Związku,
 • możliwość realnego wpływu na kształt stanowisk dotyczących rozwiązań prawnych i polityki nadzorczej wobec sektora banków spółdzielczych,
 • dostęp do wszystkich materiałów wypracowywanych w Związku,
 • preferencyjne ceny za udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez KZBS,
 • możliwość ubiegania się o odznaczenia nadawane przez Związek,
 • pierwszeństwo udziału w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Izbę,
 • możliwość korzystania z materiałów, raportów i ekspertyz w pełnym zakresie w strefie członkowskiej - poprzez link, do których tylko Członkowie Związku mają wyłączny dostęp,
 • możliwość wyrażenia swoich opinii i doświadczeń na łamach magazynu Głos Banków Spółdzielczych,
 • możliwość otrzymania bezpłatnie magazynu "Głos Banków Społdzielczych" wraz z dostępem do wydań archiwalnych.

Wszystkie kwestie związane z prawami i obowiązkami Członków KZBS, kompetencjami jego organów statutowych, zakresem działania i sposobami realizacji celów Izby, znajdziecie Państwo w Statucie KZBS

Jak zostać Członkiem KZBS?

Aby zostać Członkiem KZBS należy jedynie przesłać do Biura Związku (na adres: Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/22, 00-621 Warszawa) wypełnioną deklarację członkowską wraz z uchwałą w sprawie przystąpienia banku spółdzielczego do KZBS.
Zapraszamy Państwa zatem do członkostwa w Związku i współpracy na rzecz banków spółdzielczych.

Kontakt:

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących członkostwa i działalności Związku zachęcamy do kontaktu z Biurem KZBS pod numerem telefonu: (22) 875 30 30 lub pod adresem e- mail: sekretariat@kzbs.org

 


Pliki do pobrania