Październik Miesiącem Cyberbezpieczeństwa

Ogólnoeuropejska kampania, organizowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej. Przez cały październik we wszystkich krajach członkowskich odbywają się wydarzenia, które podnoszą wśród użytkowników narzędzi cyfrowych świadomość na temat wagi bezpieczeństwa w sieci oraz nowoczesnych technologii.

Banki spółdzielcze włączają się w tę akcję prowadząc zainicjowaną przez KZBS akcję edukacyjną „Bądź cyberbezpieczny z bankiem spółdzielczym”, w ramach której na ich stronach internetowych oraz mediach społecznościowych są publikowane artykuły, nagrania wideo oraz grafiki edukacyjne związane z cyberbezpieczeństwem.