Aktualności KZBS

Pismo KZBS do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

2021-07-29

W dniu 28 lipca 2021 r. KZBS, zgodnie z rekomendacją Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 19 marca 2021 r., skierował pismo do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące potrzeby zintensyfikowania prac legislacyjnych prowadzących do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych pomocy bezzwrotnej udzielanej uczestnikom systemów ochrony z funduszy pomocowych.

Czytaj więcej »

Konsultacje prawne KZBS (30.07.2021)

2021-07-29

Już jutro o godzinie 9:00 rozpoczynają się piątkowe, bezpłatne konsultacje prawne. Zachęcamy Członków KZBS do kontaktu. Na Państwa pytania do godziny 11:00 będzie odpowiadał Karol Bernat, radca prawny. Numer telefonu do kontaktu: 22 875 30 30.

Czytaj więcej »

Pismo do MF w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

2021-07-27

W dniu 26 lipca br. KZBS skierował pismo do Ministerstwa Finansów dotyczące potrzeby doprecyzowania przepisów rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, w zakresie zapisów dotyczących wpływu wszczęcia postępowania upadłościowego lub okresowego zawieszenia postępowania egzekucyjnego na możliwość skorzystania przez bank z uprawnienia do pomniejszenia podstawy tworzenia rezerw.

Czytaj więcej »

Konsultacje prawne KZBS (23.07.2021)

2021-07-22

Już jutro o godzinie 9:00 rozpoczynają się piątkowe, bezpłatne konsultacje prawne. Zachęcamy Członków KZBS do kontaktu. Na Państwa pytania do godziny 11:00 będzie odpowiadała Ewelina Domeracka-Smolna, radca prawny. Numer telefonu do kontaktu: 534 355 322.

Czytaj więcej »

Newsletter KZBS - zapisz się do bezpłatnej subskrypcji

2021-07-20

Serdecznie zachęcamy do subskrypcji Newslettera KZBS.

Czytaj więcej »