Aktualności KZBS

Uwagi KZBS dot. oprocentowania kredytów preferencyjnych

2020-04-03

3 kwietnia br. KZBS skierował uwagi do ARMiR dotyczące oprocentowania kredytów preferencyjnych, opartych na stopie redyskontowej weksli, tj. udzielonych do 31 grudnia 2014 r.

Czytaj więcej »

#zostanwdomuzgbs: Pokolenie Y w banku spółdzielczym – jak zarządzać młodymi pracownikami

2020-04-02

W ramach cyklu #zostanwdomuzGBS udostępniamy artykuł dra Olgierda Annusewicza i Tomasza Radkiewicza na temat zarządzania młodymi pracownikami w banku spółdzielczym. Artykuł został opublikowany w numerze 3/2019 "Głosu Banków Spółdzielczych".

Czytaj więcej »

Przedłużone terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych (uwzględniono postulat KZBS)

2020-04-02

Wydanie rozporządzenia Ministerstwa Finansów stanowi realizację postulatów KZBS dot. bezwzględnej konieczności wydłużenia terminów sprawozdawczych oraz realizacji obowiązków informacyjnych.

Czytaj więcej »

Uwagi KZBS do projektu rozporządzenia MF ws. określenia innych terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

2020-04-02

1 kwietnia br. KZBS skierował uwagi do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

Czytaj więcej »

S. Czopur: Banki spółdzielcze w czasie epidemii – pierwsze refleksje - zapowiedź nowego wydania "Głosu Banków Spółdzielczych"

2020-04-01

Prezentujemy artykuł dra Sławomira Czopura, prezesa zarządu SOZ BPS, dotyczący bieżącej sytuacji banków spółdzielczych związanej z pandemią COVID-19. Artykuł ukaże się w nowym numerze "Głosu Banków Spółdzielczych" w kwietniu br. Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej »