Otoczenie sektora banków spółdzielczych

UKNF: NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI – INWESTUJ ŚWIADOMIE!

2023-03-28

Trwa ogólnopolska kampania informacyjna pod hasłem „NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI – INWESTUJ ŚWIADOMIE!”. Jej zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o tym, jak funkcjonuje rynek finansowy oraz zwiększenie świadomości ryzyka wiążącego się z inwestowaniem.

Czytaj więcej »

Global Money Week 2023

2023-03-21

Trwa Global Money Week (GMW) - Światowy Tydzień Pieniądza jest coroczną międzynarodową kampanią z zakresu edukacji finansowej na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, a także kształtowały postawy i zachowania niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.

Czytaj więcej »

Projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

2023-03-16

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii.

Czytaj więcej »

BANK: Wprowadzenie nowych indeksów musi być dobrze przygotowane

2023-03-14

I oczywiście zgodne z prawem. Ze względu na skalę stosowania kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR, dla żyjących produktów dojdzie do m.in. wydania odpowiedniego rozporządzenia Ministra Finansów, które określi, w jaki sposób w istniejących umowach WIBOR zostanie zastąpiony WIRON-em lub wskaźnikami opartymi na nim – podkreśla Aleksandra Bluj, wiceprezes GPW Benchmark w wywiadzie udzielonym Pawłowi Jabłońskiemu w najnowszym numerze Miesięcznika Finansowego BANK.

Czytaj więcej »

Narodowy Bank Polski o projekcji inflacji i PKB

2023-03-10

Konferencja przedstawicieli Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP na temat „Raportu o inflacji – marzec 2023” wraz z projekcją inflacji i wzrostu gospodarczego.

Czytaj więcej »