Otoczenie sektora banków spółdzielczych

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

2020-08-04

Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w II kwartale 2020 r., oraz przewidywania banków na III kwartał 2020 r. Informacja została przygotowana na podstawie ankiety, którą na początku lipca 2020 r. wypełniły 24 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88%.

Czytaj więcej »

Komunikat Urzędu KNF ws. stosowania wskaźników referencyjnych stopy procentowej w umowach kredytu

2020-08-03

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, mając na uwadze podnoszone przez nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego wątpliwości w zakresie możliwości stosowania przez banki wskaźników referencyjnych dla sposobu ustalenia stopy procentowej w umowach kredytu, przedstawia poniższe wyjaśnienia.

Czytaj więcej »

Załóż profil zaufany z bankiem spółdzielczym

2020-07-28

Klienci kolejnych 173 banków spółdzielczych mogą już szybko i wygodnie zakładać online profil zaufany (PZ), a tym samym dołączyć do niemal 7,5 miliona Polaków, którzy już mają PZ.

Czytaj więcej »

W dwa miesiące pandemii zaległości Polaków wzrosły o ponad 1,2 mld zł do 81 mld zł

2020-07-27

Blokada gospodarki, którą wywołał koronawirus, wpłynęła na portfele Polaków. Nieopłacone rachunki i raty kredytów, mimo możliwości skorzystania z wakacji kredytowych, wzrosły w ciągu kwietnia i maja o ponad 1,2 mld zł. Wprawdzie to znacznie mniej niż w pierwszych miesiącach tego roku, ale dwukrotnie więcej niż przed rokiem w całym drugim kwartale. Od marca do końca maja przybyło 30,5 tys. nowych niesolidnych dłużników, wzrost widoczny jest we wszystkich województwach i we wszystkich grupach wiekowych. W największym stopniu – na Podkarpaciu i w Małopolsce oraz w grupie osób po 64. roku życia. Na koniec maja zaległości miało 2 864 080 osób.

Czytaj więcej »

Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku

2020-07-24

Prezes Narodowego Banku Polskiego i jednocześnie Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński przedstawił Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2019 oraz sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku.

Czytaj więcej »

Rządowe dopłaty do oprocentowania kredytów już dostępne

2020-07-23

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił Fundusz Dopłat do Oprocentowania. Przedsiębiorcy, bez względu na wielkość firmy, skorzystają z dopłaty do odsetek kredytu obrotowego. Wnioski przyjmują banki kredytujące, w tym banki spółdzielcze, które współpracują z BGK.

Czytaj więcej »