Otoczenie sektora banków spółdzielczych

Coroczna trzynasta emerytura – świadczenie wolne od egzekucji

2020-02-25

W dniu 25 lutego br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 stycznia br. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Czytaj więcej »

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła metodę wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków

2020-02-19

Podczas posiedzenia KNF w dniu 18 lutego po rozpatrzeniu wniosku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jednogłośnie zatwierdziła metodę wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków (dalej: Metoda), na podstawie art. 289 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Czytaj więcej »

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego partnerem w porozumieniu z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

2020-02-19

Tworzenie płaszczyzny współpracy szkół wyższych i pracodawców, a w efekcie lepsze dopasowanie kompetencji absolwentów uczelni, przyszłych pracowników sektora do potrzeb rynku pracy w sektorze finansowym, to cel podpisanego w styczniu 2020 r. porozumienia między Związkiem Banków Polskich i KRASP.

Czytaj więcej »

KNF: Dane miesięczne sektora bankowego - grudzień 2019

2020-02-14

Jak wynika z danych udostępnionych przez Komisję Nadzoru Finansowego na koniec grudnia 2019 r. działalność prowadziło: 30 banków komercyjnych, 538 banków spółdzielczych, 32 oddziały instytucji kredytowych.

Czytaj więcej »

Kredyt w parach czy osobno?

2020-02-14

Powszechne i prawdziwe jest przekonanie, że kredyt łatwiej jest uzyskać we dwójkę niż samemu. Połączenie dochodów dwóch lub więcej osób jako źródła spłaty jednego kredytu to szansa na wzrost zdolności kredytowej, a często także atrakcyjniejsze warunki kredytu. Z analizy BIK wynika, że aż o 17% wyższą wartość kredytu mieszkaniowego uzyskuje para niż singiel. Z kolei dla kredytów gotówkowych ta różnica wynosi aż 172% na korzyść dwojga lub więcej kredytobiorców.

Czytaj więcej »

Polacy w 2019 r. zastrzegli w bankach ponad 176 tys. utraconych dokumentów

2020-02-13

W 2019 r., w międzybankowej bazie danych o skradzionych i zgubionych dokumentach tożsamości, które  mogłyby zostać wykorzystane np. do wyłudzenia pożyczki czy kredytu zastrzeżono aż 176 554 dowody  osobiste,  paszporty  i  prawa  jazdy.  To  rekord  w  całej  historii  Systemu  DOKUMENTY  ZASTRZEŻONE prowadzonego od 23 lat przez Związek Banków Polskich. W tym samym okresie z banków próbowano  wyłudzić 5,1 tys. kredytów na łączną kwotę ponad 280 milionów złotych. 

Czytaj więcej »