Otoczenie sektora banków spółdzielczych

Big-techy: konkurencja czy uzupełnienie oferty banków

2019-11-12

Duże firmy technologiczne rozpoczynają świadczenie usług finansowych zazwyczaj po pozyskaniu bazy klientów i zbudowaniu rozpoznawalnej marki. Ich wejście do finansów odzwierciedla dużą komplementarność między usługami finansowymi, a ich podstawową działalnością pozafinansową oraz związane z tym korzyści skali.

Czytaj więcej »

Żyj bardziej, bankuj mniej?

2019-11-08

Bank bez oddziału, bez Centrum Obsługi Klienta oraz bez osobistego kontaktu z klientem – to nie wizja przyszłości, ale fakt. Mowa o DBS Bank, który w czasie 18 miesięcy zdobył prawie 2 mln klientów i został uznany za najlepszy bank cyfrowy na świecie.

Czytaj więcej »

KNF: Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po II kwartale 2019 r.

2019-11-05

Na koniec czerwca br. działało 545 banków spółdzielczych, z czego 318 było członkami systemu ochrony IPS BPS, a 196 IPS SGB. Poza IPS funkcjonowało 31 banków, z tego 15 posiadało fundusze własne na koniec czerwca br. przekraczające 5 mln euro – podała Komisja.

Czytaj więcej »

Przenoszenie rachunków bankowych w systemie Ognivo w III kw. 2019 r.

2019-11-05

W III kw. 2019 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 11 565 osób. W tym samym okresie 2018 r. odnotowano 4 295 takich wniosków.

Czytaj więcej »

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

2019-11-04

W III kwartale 2019 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych oraz kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, a jednocześnie nie zmieniły kryteriów udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw. Banki zmodyfikowały również niektóre warunki polityki kredytowej, najczęściej prowadzące do zaostrzenia polityki kredytowej. W opinii ankietowanych banków popyt na kredyt mieszkaniowy i kredyt konsumpcyjny wzrósł, a na kredyt dla przedsiębiorstw się nie zmienił.

Czytaj więcej »