Otoczenie sektora banków spółdzielczych

22 kwietnia przypada Światowy Dzień Ziemi: Zdaniem dwóch trzecich szefów firm natychmiastowe działania złagodzą skutki zmian klimatu

2021-04-21

Spowolnienie gospodarcze, będące skutkiem ubocznym pandemii, bezpośrednio wpłynęło na zmniejszenie budżetów przeznaczonych na działania proklimatyczne mimo rosnących obaw związanych ze skutkami zmian klimatu. Jak wskazuje raport Climate Check 2021: Business’ views on environmental sustainability przygotowany przez firmę doradczą Deloitte, aż 82 proc. członków kadry kierowniczej obawia się zmian klimatu. Mimo tych obaw, 65 proc. organizacji musiało ograniczyć wydatki na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyznając jednocześnie, że świat znajduje się w „punkcie zwrotnym”, aby podjęte na rzecz środowiska działania odniosły skutek. 22 kwietnia po raz 12. obchodzimy Światowy Dzień Ziemi.

Czytaj więcej »

BGK udzielił wsparcia polskim przedsiębiorcom 100 tysięcy razy w trakcie pandemii

2021-04-20

Przez cały czas trwania pandemii Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił wsparcia polskim przedsiębiorcom 100 tysięcy razy, a skala tej pomocy to ponad 72 mld zł finansowania wygenerowanego dla gospodarki. To dowód na elastyczność w spełnianiu oczekiwań i szybkość oraz sprawność działania polskiego banku rozwoju.

Czytaj więcej »

eDukaty 2021

2021-04-20

Blisko 50 eDukatów wręczonych zostało dotychczas za największe dokonania na rzecz rozwoju rynku płatności bezgotówkowych. W tym roku, do tego grona dołączą kolejni laureaci. eDukat to nie tylko nagroda, to również sposób na uwiecznienie historycznych dokonań, najistotniejszych w mijającym roku. Lista laureatów jest efektem pracy Kapituły, ale lista kandydatów to bez wątpienia efekt aktywności całego rynku.

Czytaj więcej »

KNF: Przejęcie Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie

2021-04-16

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), działając na podstawie art. 146b ust. 1 ustawy Prawo bankowe(1), podjęła w dniu 15 kwietnia 2021 r. jednogłośną decyzję o przejęciu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach (bank przejmowany) przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie (bank przejmujący), za zgodą banku przejmującego.

Czytaj więcej »

Komunikat KNF ws. wydania Rekomendacji R

2021-04-16

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 15 kwietnia 2021 r. jednogłośnie wydała Rekomendację R dotyczącą zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych, szacowania i ujmowania oczekiwanych strat kredytowych oraz zarządzania ryzykiem kredytowym.

Czytaj więcej »