Otoczenie sektora banków spółdzielczych

Komunikat EUNB ws. terminów składania sprawozdań i ujawniania informacji w ramach trzeciego filaru

2020-04-03

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przedstawił szczegółowe informacje w zakresie zapewnienia swobody odnośnie do terminów składania sprawozdań, wzywając do elastyczności terminów w przypadku sprawozdań, w których terminy przekazów informacji przypadają między marcem a końcem maja 2020 r.

Czytaj więcej »

Coraz częściej płacimy kartami

2020-04-02

Aktualna sytuacja stanu epidemicznego, zagrożenie koronawirusem wpływa na zachowania konsumentów. Obecnie 75% Polaków posiadających karty deklaruje, że płaci częściej kartą niż gotówką. Natomiast aż 40% posiadaczy kart płatniczych zmieniło swoje zwyczaje płatnicze z obawy przed koronawirusem – obecnie płaci rzadziej gotówką niż przy użyciu gotówki.

Czytaj więcej »

Przesunięcie terminów wdrożenia nowych wymogów pakietu bazylejskiego

2020-03-30

Grupa Zarządów Banku Centralnego i Szefów Nadzoru (GHOS) – organ nadzorczy Komitetu Bazylejskiego zatwierdził zestaw środków mających na celu zapewnienie bankom i organom nadzorczym dodatkowej zdolności operacyjnej, która umożliwi im reagowanie na bezpośrednie wyzwania w zakresie stabilności finansowej wynikające z wpływu Covid-19 na światowy system bankowy.

Czytaj więcej »