Kalendarz szkoleń

04 października Szkolenie on-line: Ocena efektywności banku spółdzielczego więcej
06 października Szkolenie on-line: Strukturyzacja transakcji kredytowych więcej
10 października Szkolenie on-line: Zastosowanie rachunku powierniczego w finansowaniu nieruchomości więcej
11 października Szkolenie on-line: Windykacja w banku spółdzielczym więcej
13 października Szkolenie on-line: Finansowanie grup kapitałowych - wybrane aspekty kredytowe i prawne w ocenie ryzyka finansowania przez bank podmiotów z grupy kapitałowej więcej
14 października Szkolenie on-line: Ryzyko walutowe w banku spółdzielczym więcej
17 października Szkolenie on-line: AML w banku spółdzielczym cz. I więcej
18 października Szkolenie on-line: Krajowy Rejestr Zadłużonych - jak poruszać się po systemie z perspektywy wierzyciela więcej
19 października Dwudniowe szkolenie on-line: Przekształcenia podmiotowe po stronie dłużnika po zawarciu umowy kredytu lub pożyczki albo po udzieleniu gwarancji bankowej więcej