Kalendarz szkoleń

25 maja Szkolenie on-line: Nowe wytyczne EBA dotyczące udzielania oraz monitorowania kredytów więcej
27 maja II termin szkolenia on-line: Restrukturyzacja bilateralna i Prawo Restrukturyzacyjne z perspektywy banku finansującego więcej
28 maja Szkolenie on-line: Ład organizacyjny w bankach według wymagań instytucji nadzorczych więcej
31 maja Szkolenie on-line: Zmiany w ustawie AML/CFT wynikające z wdrożenia do polskiego porządku prawnego V AMLD więcej