Kalendarz szkoleń

15 kwietnia Szkolenie on-line: Zasady kredytowania spółek celowych i nowych podmiotów przez bank spółdzielczy więcej
17 kwietnia Szkolenie on-line: Kontrola wewnętrzna jako element systemu zarządzania w banku spółdzielczego więcej
19 kwietnia Szkolenie on-line: FATCA i CRS/Euro-FATCA - obowiązki banków spółdzielczych więcej
22 kwietnia Szkolenie on-line: Ocena odpowiedniości członków organów banków spółdzielczych - członków zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje w banku spółdzielczym więcej
24 kwietnia Bezpłatne webinarium KZBS we współpracy z BPS Leasing i SGB Leasing: Leasing - perspektywa rozwoju w bankowości spółdzielczej więcej
25 kwietnia Szkolenie on-line: ICAAP w banku spółdzielczym więcej
26 kwietnia Szkolenie on-line: Bank spółdzielczy w postępowaniach konsumenckich - reklamacje i postępowania sądowe więcej
06 maja Szkolenie on-line: Co powinna zawierać polityka inwestycyjna banku spółdzielczego? Przegląd wymogów Rekomendacji B KNF, w związku z BION 2024 więcej
07 maja Szkolenie on-line: Ocena kredytowa podmiotów gospodarczych z uproszczoną księgowością więcej
09 maja Szkolenie on-line: "Know Your Customer" (KYC) oraz "Know Your Business" (KYB) w sektorze bankowości spółdzielczej więcej
13 maja Szkolenie on-line: Ocena ryzyka związanego ze stosowaniem WIBOR w umowach z klientami więcej