Kalendarz szkoleń

01 lutego Szkolenie on-line: Finansowanie nieruchomości komercyjnych i deweloperów mieszkaniowych - NOWY TEMAT więcej
06 lutego Szkolenie on-line: Finansowanie grup kapitałowych - wybrane aspekty kredytowe i prawne w ocenie ryzyka finansowania przez bank podmiotów z grupy kapitałowej   więcej
08 lutego Szkolenie on-line: Ocena sytuacji finansowej samorządu w kontekście wysokich stóp procentowych więcej
10 lutego Szkolenie on-line: Bieżący podatek dochodowy od osób prawnych w bankach spółdzielczych (z uwzględnieniem Polskiego Ładu 3.0) więcej
20 lutego Szkolenie on-line: Ocena ryzyka kredytowego klientów prowadzących uproszczoną księgowość więcej
21 lutego Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty wdrożenia w banku spółdzielczym rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA) więcej
23 lutego Szkolenie on-line: Ryzyko walutowe w banku spółdzielczym więcej
24 lutego Szkolenie on-line: Ocena ekonomiczno-finansowa banku spółdzielczego więcej
28 lutego Szkolenie on-line: Środki bezpieczeństwa finansowego w Instytucjach Obowiązanych więcej