Kalendarz szkoleń

05 kwietnia Szkolenie on-line: Finansowanie grup kapitałowych - wybrane aspekty kredytowe i prawne w ocenie ryzyka finansowania przez bank podmiotów z grupy kapitałowej   więcej
11 kwietnia Szkolenie on-line: Bezskuteczność czynności dłużnika – jakie instrumenty przysługują wierzycielowi, gdy dłużnik nieuczciwie rozporządza swoim majątkiem? więcej
13 kwietnia Szkolenie on-line: Gwarancje bankowe więcej
14 kwietnia Szkolenie on-line: Kontrole raportujących instytucji finansowych (CRS/Euro-FATCA) w bankach spółdzielczych – na co się przygotować? więcej
17 kwietnia Dwudniowe szkolenie on-line: Ocena projektów inwestycyjnych - specyfika finansowania projektów inwestycyjnych w formule „corporate finance” oraz „project finance” więcej
18 kwietnia Szkolenie on-line: Ochrona tajemnicy bankowej i ochrona danych osobowych w bankowości spółdzielczej więcej
20 kwietnia Szkolenie on-line: Proces przeciwdziałania praniu pieniędzy w przypadku podmiotów publicznych więcej
21 kwietnia Szkolenie on-line: Mobbing w miejscu pracy. Jak rozpoznać? Jak przeciwdziałać? Jak eliminować? więcej
21 kwietnia Szkolenie on-line: Ryzyko stopy procentowej. Wytyczne EBA dotyczące IRRBB więcej
24 kwietnia Szkolenie on-line: Rekomendacja S w banku spółdzielczym więcej
25 kwietnia Szkolenie on-line: Wycena nieruchomości mieszkaniowych dla potrzeb procesu kredytowego (zabezpieczenia wierzytelności) - Cz. I więcej
26 kwietnia Dwudniowe szkolenie on-line: Prawne zabezpieczenia wierzytelności więcej
26 kwietnia Szkolenie on-line: Zarządzanie ryzykiem prawnym w banku więcej