Kalendarz szkoleń

21 września II termin szkolenia on-line: Rekomendacja S: Wybrane praktyczne aspekty wdrażania w banku spółdzielczym więcej
27 września Szkolenie on-line: Zmiany w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym od 1 grudnia 2021 r. więcej
28 września Szkolenie on-line: Zielony Europejski Ład – kierunek do zielonej gospodarki poprzez zrównoważone finansowanie więcej
29 września Bezpłatne webinarium KZBS i CBA: Ogólne zasady analizy procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych i formułowania wniosków pod kątem naruszeń przepisów więcej