Kalendarz szkoleń

10 marca II termin szkolenia on-line: EBA – wprowadzenie do raportowania nadzorczego 3.0 w zakresie informacji finansowych - FINREP więcej
11 marca II termin szkolenie on-line: EBA – wprowadzenie do raportowania nadzorczego 3.0 w zakresie funduszy własnych oraz wymogów z nimi związanych - COREP więcej
15 marca Dwudniowe szkolenie on-line: Gwarancje bankowe więcej
16 marca Szkolenia on-line: EBA – wprowadzenie do raportowania nadzorczego 3.0 w obszarze dużych ekspozycji z uwzględnieniem ryzyka koncentracji więcej
18 marca Szkolenie on-line: Restrukturyzacja bilateralna i Prawo Restrukturyzacyjne z perspektywy banku finansującego więcej