Kontakt

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/22-23
00-621 Warszawa

tel.+48 22 875 30 30
fax. +48 22 875 30 40