Numer 3 (2023)

3 Od redakcji 

KZBS

5 Zdaniem KZBS 

7 Działalność KZBS 

13 XXXIII Walne Zgromadzenie Członków KZBS

14 Konferencja KZBS „Pozyskanie młodych pokoleń konsumentów jako klientów i członków priorytetem sektora. Doświadczenia i dobre praktyki”

17 Inauguracja „Czerwca z Bankiem Spółdzielczym”

TEMAT NUMERU

20 Czy reklama banku spółdzielczego może stać się viralem? – czyli jak komunikować się z pokoleniem Z – Kamil Smogorzewski, Sylwia Pawłowska

26 Bank spółdzielczy – bank dla młodych. Debata redakcyjna

33 Korzyści wynikające z funkcjonowania europejskich banków spółdzielczych – raport EACB

TWARZE BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ

38  Chcemy być dla naszych klientów bankiem pierwszego wyboru – wywiad z Haliną Choroś, Prezes Zarządu MBS w Łomiankach

42 Największą, wynikającą z tradycji wartością banków spółdzielczych jest bliskość – wywiad z Katarzyną Wencek, Prezes Zarządu BS w Miliczu

46 Poznajmy się! Nowo powołani prezesi zarządów banków spółdzielczych

ESG

47 Ryzyko fizyczne czy ryzyko transformacji – które groźniejsze i jak je mierzyć? – dr Łukasz Kurowski

PRAWO

53 Kary nakładane przez prezesa UODO – sprawa morele.net – Kamila Mizera-Płaczek

58 Aktualne zmiany prawne – Małgorzata Cichosz

PARTNERZY

63 Aktywność młodych pokoleń konsumentów jako klientów sektora finansowego – Małgorzata Piskorek (BIK)

68 TalentowiSKO, czyli sposób banków spółdzielczych na wkręcenie młodego pokolenia w świat finansów i przedsiębiorczości! 

71 BAKCYL wiedzy finansowej ma już 10 lat! 

73 Biznes i zarządzanie – nowy przedmiot w szkołach. Szansa, którą warto wykorzystać

Z HISTORII BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ

75 Galeria medali gmin polskich cz. 3 – dr inż. Hieronim Czerwieniec

82 Prenumerata 2023

83 Recenzje książek

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót