Numer 5 (2018)

GBS 5 2018

KZBS

6 Zdaniem KZBS

8 Działalność KZBS

Temat numeru

12 Polskie Systemy Ochrony Instytucjonalnej z perspektywy trzech lat funkcjonowania – rozmowa ze Sławomirem Czopurem i Adamem Skowrońskim

Okiem praktyków

20 Co dalej z zasadą proporcjonalności? – teraźniejszość i kierunki zmian – Michał Krakowiak

24 Czy wejście w życie rozwiązań przewidzianych w Dyrektywie PSD2 oznacza zmierzch tradycyjnego modelu biznesowego bankowości spółdzielczej? – Jacek Rapcia

31 Kierunki dalszego rozwoju bankowości spółdzielczej – wystąpienie Prezes Zarządu KZBS podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych – Aleksandra Rączkiewicz

36 Ruchoma nieruchomość komercyjna – Renata Grzonkowska

40 BMR już obowiązuje... – Zbigniew Minda

44 Bank spółdzielczy – przestarzały, opóźniony technologicznie czy nowoczesny, z produktami

i usługami na miarę obecnych czasów i trendów? – Marcin Wojewoda

48 Wybrane zmiany w prawie podatkowym istotne z punktu widzenia banków spółdzielczych

– Maciej Przychodzeń

50 Marketing banków: jak spółdzielcy mogą znaleźć własną drogę? – Sylwia Pawłowska

Wydarzenia

56 Obowiązki banków w zakresie tzw. rachunków uśpionych oraz identyfikacji świadczeń niepodlegających egzekucji – relacja z seminarium CEDUR – Anna Jarmuszkiewicz

Rozmawiamy z...

60 Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Małgorzatą Peterą

Z historii bankowości spółdzielczej

64 Franciszek Stefczyk: spółdzielczość jako budowanie wspólnoty – Anna Jarmuszkiewicz

Partnerzy

68 Biometria w cyfrowym kanale – Bartosz Wójcicki

73 Bankowość spółdzielcza w mediach

 

Monitoring mediów

74 krajowych

75 zagranicznych

76 Z życia banków

82 Mądre głowy powiedziały

83 Recenzje książek

 

Udostępnij artykuł:
« powrót