Zakończono I edycję Studiów MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” pod patronatem KZBS

9 października 2020 r. w budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (al. Mickiewicza 21) odbyło się uroczyste zakończenie I edycji studiów podyplomowych MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” połączone z rozdaniem dyplomów Absolwentom. Patronat nad studiami objął Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR., były Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig, a także Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu, dr Piotr Sedlak i Wiceprezes ZRBS w Warszawie, Ireneusz Kurczyna.

Jak powiedział Kierownik Studium MBA, dr hab. Józef Kania „Idea utworzenia tych studiów wyszła od ówczesnego Rektora, prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady, który następnie zlecił jej organizację prorektorowi, a obecnemu Rektorowi UR, dr hab. inż. Sylwestrowi Taborowi, prof. UR. Idea ta zbiegła się z podobną koncepcją lansowaną przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Warszawie, Delegatura w Krakowie. Połączenie wysiłków i doświadczenia w tym względzie ze strony Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przyniosło efekt w postaci tego autorskiego programu studiów”. Nastepnie poprosił o zabranie głosu przez JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. UR.

JM Rektor UR, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR  podziękował prof. dr hab. inż. Włodzimierzowi Sady, byłemu rektorowi Uniwersytetu Rolniczego, Wiceprezesowi ZRBS w Warszawie, Ireneuszowi Kurczynie, za inicjatywę utworzenia tych studiów przed trzema laty oraz dr hab. Józefowi Kani, prof. UR za podjęcie wyzwania i stworzenie programu pierwszych studiów MBA na UR, a także sprawne kierowanie nimi. Nie zapomniał też o dr inż. Aleksandrze Płonce, która wzorowo pełniła funkcję Sekretarza Studium. Podkreślił, że jedność banków spółdzielczych jest tym, do czego powinniśmy dążyć nie tylko jeżeli chodzi o ich funkcjonowanie, ale przede wszystkim o zarządzanie nimi. Zaznaczył, że aktualnie jest po rozmowie z Komisarzem Europejskim ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Januszem Wojciechowskim, który powiedział, iż z Unii Europejskiej będą w przyszłości napływać środki finansowe na rozwój spółdzielczości w Polsce, co stanowi ogromną szansę na rozwój banków spółdzielczych i nie tylko.

Podczas wydarzenia głos zabrał również były Rektor Uczelni, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, który pogratulował słuchaczom, a także Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig, Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu, dr Piotr Sedlak, Prezes Banku Spółdzielczego w Zatorze, Katarzyna Lalik oraz Piotr Draus  z Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Wykład Okolicznościowy wygłosił dr hab. Jakub Piecuch, prof. UR.

Przypomnijmy, że studia zostały zorganizowane wspólnie z Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.

Program studiów podyplomowych MBA został specjalnie przygotowany dla menedżerów banków spółdzielczych i osób, które zamierzają się ubiegać o stanowiska kierownicze w banku. Został on następnie zatwierdzony przez Radę Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i realizowany był przez okres 3 semestrów. Obejmował 8 modułów tematycznych - łącznie 270 godzin, które zostały wyszczególnione na odwrocie świadectw, które otrzymali słuchacze.

Celem studiów było pogłębienie u słuchaczy wiedzy, umiejętności menedżerskich i kompetencji społecznych prowadzących do zmodyfikowania dotychczasowego sposobu zarządzania posiadanymi zasobami ludzkimi i finansowymi, realizacji zadań bieżących i strategicznych oraz poprawy efektywności funkcjonowania banku.

Udostępnij artykuł:
« powrót