Wysokość stawki funduszy ochrony środków gwarantowanych na rok 2022

W dniu 24 listopada 2021 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwałę dotyczącą określenia wysokości stawki funduszy ochrony środków gwarantowanych na rok 2022.

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustala na 2022 rok stawkę funduszy ochrony środków gwarantowanych tworzonych przez podmioty objęte systemem gwarantowania, o których mowa w art. 2 pkt 41 lit. a i b ustawy, w wysokości 0,30 % sumy środków pieniężnych zgromadzonych w banku na wszystkich rachunkach, stanowiącej podstawę obliczania kwoty rezerwy obowiązkowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Udostępnij artykuł:
« powrót