Łączna kwota składek banków na BFG w 2021 r. będzie o 30 proc. niższa niż w 2020 r.

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustaliła 17 lutego 2021 r. łączny poziom składek banków na BFG w 2021 r. na poziomie 2.230 mln zł wobec 3.175 mln zł w 2020 r., co oznacza spadek o 30 proc.

W ramach łącznej kwoty 1.000 mln zł będzie przeznaczone na fundusz gwarancyjny banków, a 1.230 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. W 2020 r. z łącznej kwoty składek 1.575 mln zł przypadało na fundusz gwarancyjny banków, a 1.600 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków, co oznacza, że wymiar składek na te fundusze obniżył się odpowiednio o 37 oraz 23 proc.

– W czasie epidemii polska gospodarka znalazła się w wyjątkowej sytuacji, co przekłada się na sytuację banków. W tym kontekście kwestię składek na BFG konsultowaliśmy z partnerami w ramach Komitetu Stabilności Finansowej, prowadziliśmy też w Funduszu prace analityczne, których wynik przedstawiliśmy Radzie BFG. W bezprecedensowych okolicznościach gospodarczych Rada ustaliła wymiar składek na wyraźnie niższym poziomie niż w zeszłym roku, co powinno mieć korzystny wpływ na sytuację sektora banków i kas. Jest to działanie w pełni zgodne z literą i duchem ustawy o BFG – komentuje Prezes Zarządu BFG Piotr Tomaszewski.

Zgodnie z ustawą o BFG, wysokość składek powinna w należyty sposób uwzględniać fazy cyklu koniunkturalnego oraz wpływ, jaki składki mogą mieć na sytuację finansową banków i kas.

– Warto przypomnieć, że dzięki przeprowadzeniu przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A., uniknęliśmy upadłości banku i konieczności wypłaty ok. 13,8 mld zł depozytów gwarantowanych, co skutkowałoby wyższym poziomie składek na BFG. Pamiętajmy jednak, że w dalszym ciągu obowiązują nas określone w ustawie poziomy docelowe – dodaje Prezes Tomaszewski.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842), od 2017 r. składki na rzecz BFG powinny być wyznaczane w sposób, który zapewni osiągnięcie minimalnych i docelowych poziomów poszczególnych funduszy w ustawowo określonych terminach. 

W przypadku sektora bankowego poziomy i terminy zostały określone następująco:

Fundusz gwarancyjny banków:

  • Poziom minimalny – 0,8% środków gwarantowanych – do dnia 31 grudnia 2016 r.;
  • Poziom docelowy – 2,6% środków gwarantowanych – do dnia 3 lipca 2030 r.

Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków:

  • Poziom minimalny – 1,0% środków gwarantowanych – do dnia 31 grudnia 2024 r.;
  • Poziom docelowy – 1,2% środków gwarantowanych – do dnia 31 grudnia 2030 r.

Zasoby na cele gwarantowania depozytów w bankach są gromadzone systematycznie od początku działania Funduszu, tj. od 1995 r. Stąd już w momencie wejścia w życie ww. ustawy o BFG przekraczały one znacznie poziom minimalny wymagany przepisami unijnymi. Na koniec 2020 r. zasoby funduszu gwarancyjnego stanowiły równowartość 1,81% środków gwarantowanych w bankach. Aktualny poziom zgromadzonego funduszu gwarancyjnego banków zapewnia zatem znaczne środki na działania interwencyjne BFG w oparciu o ten fundusz.

W przypadku funduszu przymusowej restrukturyzacji banków, budowa jego zasobów rozpoczęła się znacznie później, a jego poziom wynosił na koniec 2020 r. 0,59% środków gwarantowanych w bankach, tj. nie został jeszcze osiągnięty jego poziom minimalny.

W przypadku sektora SKOK, suma składek na fundusz gwarancyjny kas w 2021 r. spadnie do 13,5 mln zł z 27 mln zł w 2020 r., a składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosą 1 mln zł wobec 910 tys. zł rok wcześniej. Łączne obciążenia kas spadną z 27,9 mln zł do 14,5 mln zł, czyli o 48%.

Więcej informacji:

https://www.bfg.pl/wysokosc-lacznych-kwot-skladek-na-2021-r/

 

Udostępnij artykuł:
« powrót