Wspierają uczniów – połączyły ich wspólne wartości

Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Krakowski Bank Spółdzielczy oraz Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, reprezentowany przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej zorganizowali Ogólnopolski konkursu dla Spółdzielni Uczniowskich i Szkolnych Kas Oszczędnościowych na przygotowanie scenariusza akcji promocyjnej „Przystąp do Spółdzielni Uczniowskiej i/lub SKO”, którego wyniki zostały niedawno ogłoszone.

Jest to pierwsza wspólna inicjatywa i mam nadzieję, że nie ostatnia. Zdawałoby się, że to tak różne podmioty, ale z sukcesem połączyliśmy swoje siły udowadniając, że razem możemy wiele zdziałać dobrego dla lokalnych społeczności. Celem konkursu było nabycie umiejętność propagowania działania spółdzielni uczniowskiej/SKO na forum szkoły oraz popularyzacja idei spółdzielczości uczniowskiej, wartości i zasad spółdzielczych, właściwego gospodarowania pieniędzmi, oszczędzania i przedsiębiorczości wśród najmłodszego pokolenia. To także przejaw naszej troski o dobro wspólne i integracja lokalnych środowisk. Przesłane prace konkursowe wskazują, że zarówno działając w SKO jak i w spółdzielniach uczniowskich można mieć dużą frajdę i uczyć się przez zabawę i jest to jedna z ciekawszych propozycji dla aktywności szkolnej młodzieży. Przez wspólną organizację konkursu chcemy inspirować do działania by na trudne czasy razem znaleźć rozwiązania problemów a do tego konieczne jest nowe spojrzenie i świeża młoda myśl pozyskana od dzieci i młodzieży – mówi Anna Bulka Prezes Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.

Misją fundacji jest rozwijanie twórczego potencjału dzieci i młodzieży działającej w spółdzielniach uczniowskich, wspieranie tworzenia spółdzielni uczniowskich oraz ich rozwoju, a także prowadzonej przez nie działalności na rzecz członków i społeczności lokalnych, wspieranie instruktorów i opiekunów spółdzielni uczniowskich w podnoszeniu ich kwalifikacji i umiejętności oraz kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i społecznych wśród młodzieży w duchu zasad i wartości spółdzielczych.

Naszym wspólnym celem w ramach ogłoszonego konkursu było inspirowanie uczniów do wspólnego działania. Rolą banków spółdzielczych jest także wspieranie i pomoc w kształtowaniu  od najmłodszych lat postaw przedsiębiorczych i społecznych. Wspólna praca, zabawa i edukacja wsparta technologią pozwala lepiej zrozumieć rolę banków spółdzielczych w rozwoju społeczności lokalnych – dodaje Mariusz Kumorek Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, jednego z największych banków spółdzielczych w Polsce. Dla banku wspieranie działalności Szkolnych Kas Oszczędnościowych już od wielu lat jest ważnym zadaniem (obecnie prowadzi ponad 70 rachunków SKO). Bank jeszcze przed ostatnią pandemią organizował cieszące się olbrzymim zainteresowaniem coroczne konkursy dla uczniów oszczędzających w SKO.

Jesteśmy świadomi, że temat konkursu był trudny i wymagający. W dorosłym życiu nie każdy musi być spółdzielcą, działaczem społecznym czy klientem banku spółdzielczego, ale powinien mieć szacunek do ludzi, wiedzieć, że oszczędza się nie tylko pieniądze, ale i czas, zdrowie, przyrodę, wiedzieć jak radzić sobie w różnych sytuacjach wykorzystując drzemiącą w nim cechę przedsiębiorczości realnie i racjonalnie wykorzystując możliwości i zasoby. To samo nie przyjdzie, tego należy się nauczyć w praktyce poprzez działanie i najlepiej ucząc się wzajemnie od siebie. Naszym celem jest też promocja ekonomii społecznej, czyli tego obszaru gospodarki, który jednocześnie realizuje cele ekonomiczne i społeczne  – podkreśla Alicja Marszałek Członek Zarządu Fundacji GAP i Koordynator Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

MOWES to Partnerstwo reprezentowane przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Głównym celem Partnerstwa jest wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w województwie małopolskim. Działania MOWES przyczyniają się  m.in. do: tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych, budowy i wsparcia partnerstw na rzecz ekonomii społecznej i partycypacji, wyszukiwania i wspierania liderów i animatorów lokalnych.

Organizatorzy konkursu są otwarci na pomysły, potrafią słuchać i wyciągać wnioski. W swoich działaniach inspirują się słowami działaczy spółdzielczych z XIX wieku - by młodym żyło się lepiej niż nam. Tegorocznym laureatom Ogólnopolskiego konkursu dla Spółdzielni Uczniowskich i SKO składają wspólne gratulacje i podziękowania za włożony trud i pracę.

Udostępnij artykuł:
« powrót