Generali Investments TFI S.A.

Generali Investments TFI S.A. działa w Polsce od 1995 r., początkowo jako Korona TFI S.A., a obecnie jako Generali Investments TFI S.A. Od prawie 25 lat Generali Investments TFI nieprzerwanie pracuje na opinię dobrego, cenionego towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Strona www partnera