Szkolenie on-line: Ujawnianie informacji w ramach Filara 3

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z Centrum Edukacji PKF, wchodzącego w skład firmy audytorskiej PKF Consult, organizuje szkolenie on-line pt.: „Ujawnianie informacji w ramach Filara 3”, które odbędzie się w dniu 6 grudnia a 2021 r. w godzinach 10:00 – 13:15. Spotkanie z trenerem będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie. W razie dodatkowych pytań i wątpliwości po szkoleniu, w ciągu 7 dni uczestnicy będą mieli możliwość mailowego kontaktu z Prowadzącym.

Cel szkolenia:

Przedstawienie najnowszych regulacji dot. standardu ujawniania informacji w ramach Filara 3 wraz z uwzględnieniem zmian w raportowaniu (formaty, częstotliwość, prezentacja danych, odniesienie do informacji prezentowanych zgodnie z ITS wraz z mapowaniem informacji).

W dniu 15 marca 2021 r. opublikowano Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/637 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do publicznego ujawniania przez instytucje informacji, o których mowa w części ósmej tytuły II i III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013. 

Nowa regulacja systematyzuje zakres informacji podlegających ujawnianiu w ramach Filara 3. Aktualnie instytucje finansowe zobowiązane są do publikacji informacji w standardzie zaprezentowanym w Rozporządzeniu (układ tabel). Kolejnym krokiem jest odniesienie prezentowanych informacji do zakresu raportowanego zgodnie z ITS. 

Szkolenie skierowane jest do:

  • członków Zarządu nadzorujących jednostki odpowiedzialne za finanse oraz raportowanie,
  • pracowników Banków odpowiedzialnych za raportowanie zewnętrzne,
  • pracowników jednostek audytu wewnętrznego.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/637 z dnia 15 marca 2021 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do publicznego ujawniania przez instytucje informacji, o których mowa w części ósmej tytuły II i III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013:

1)      przedmiot i zakres stosowania – aktualne podejście

2)      katalog obowiązujących regulacji dla ujawnień dot. Filara 3

3)      przedstawienie zakresu regulacji zgodnych z CRR II

4)      obszar kluczowych ujawnień, w tym m.in.:

a)       ujawnianie najważniejszych wskaźników

b)      ujawnianie informacji dotyczących celów i polityk w zakresie zarządzania ryzykiem

c)       ujawnianie informacji na temat funduszy własnych 

5)      odniesienie do aktualnych formularzy dot. prezentacji ujawnianych danych

II. Mapowanie danych pomiędzy ITS – Filar 3:

1)      cel realizowanych działań

2)      aktualny kierunek prac EBA dot. ograniczenia ilości prezentowanych informacji 

3)      omówienie mapowania danych dla przykładowych arkuszy raportowych 

Szkolenie poprowadzi:

Anna Kalinowska

Trener/wykładowca, doświadczony menedżer/ekspert w dziedzinie bankowości odpowiadający za projektowanie oraz wdrażanie procesów bankowych w środowisku hurtowni danych, raportowaniu nadzorczym (KNF, EBA, BFG, MF). Specjalista w dziedzinie regulacji bazylejskich i nadzorczych. Przez ponad dekadę sprawowała funkcje menedżerskie w bankach w roli dyrektora biura/departamentu. Wdrażała m.in. raportowanie COREP oraz FINREP, ITS, system wyliczania poziomu środków gwarantowanych dla BFG. Potrafi wiedzę teoretyczną przekuć na praktykę prezentując sposób podejścia do problemu. Szkolenia prowadzi bazując na źródłowych regulacjach, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, dostępność danych oraz ich źródła, wskazując metody pracy uwzględniające specyfikę poszczególnych uczestników.

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 250 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 500 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 3 grudnia br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników. 

Szkolenie organizowane jest przez KZBS we współpracy z Centrum Edukacji PKF, wchodzącego w skład firmy audytorskiej PKF Consult realizującej usługi badania sprawozdań wielu banków , w tym spółdzielczych, firm sektora ubezpieczeniowego oraz innych jednostek zainteresowania publicznego. Więcej o PKF Consult: https://www.pkfpolska.pl/firma-doradcza-pkf-o-nas-785  

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót