Szkolenie on-line: Podatek odroczony

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z Centrum Edukacji PKF, wchodzącego w skład firmy audytorskiej PKF Consult organizuje szkolenie on-line pt.: „Podatek odroczony", które odbędzie się w dniu 27 października 2020 r. w godzinach 10:00 – 15:30. Aby odbyć szkolenie potrzebne jest stabilne łącze internetowe (nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji). Spotkania z trenerem będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na warsztat. W razie pytań lub wątpliwości, w ciągu tygodnia po odbytym szkoleniu każdy uczestnik będzie miał możliwość konsultacji mailowej z prowadzącą szkolenie.

Cel szkolenia: 

Omówienie istoty podatku odroczonego oraz technika jego kalkulacji z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Omówiona zostanie szczegółowo metoda prawidłowej kalkulacji podatku odroczonego, jego elementy, technika uzgodnienia. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad kalkulacji poszczególnych pozycji podatku odroczonego.

Do kogo skierowane jest szkolenie:  

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sporządzaniem sprawozdań finansowych w tym kalkulacji podatku odroczonego; do dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań finansowych.
 
Program szkolenia: 

1.       Zakres i definicje:

a)         Stosowanie podatku odroczonego: omówienie definicji i zakresu, cel stosowania

b)         Różnica między podatkiem dochodowym bieżącym i odroczonym

c)         Kalkulacja podatku odroczonego - pełna metoda bilansowa

d)         Wartość bilansowa a podatkowa aktywów i zobowiązań

e)         Różnice przejściowe a różnice czasowe i trwałe 

2.       Kalkulacja i ujęcie rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – przykłady praktyczne uzgodnień.

3. Wycena rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

a)         Prezentacja podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym

b)         Sposób ujęcia aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego

c)         Kompensowanie aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego 

4. Ujawnienia i uzgodnienia w informacji dodatkowej, analiza i uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej,.

5. Najczęstsze błędy przy wyliczaniu podatku odroczonego.

Szkolenie poprowadzi:

Agnieszka Królak 

Biegły Rewident nr 11655 

Praktyk w bankowości z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w rachunkowości, magister ekonomii o specjalizacji ekonomika bankowości i ubezpieczeń, absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UW.  
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych w obszarze rachunkowości, controllingu, wdrożeń, podatków i zarządzania, przez ponad dwadzieścia lat piastowała stanowiska głównego księgowego, dyrektora finansowego oraz członka zarządu spółek sektora finansowego, w tym banków. Biegły rewident badający sprawozdania finansowe banków, w tym banków spółdzielczych. Posiada uprawnienia ACCA.  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 300 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 450 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 26 października br.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

Szkolenie organizowane jest przez KZBS we współpracy z Centrum Edukacji PKF, wchodzącego w skład firmy audytorskiej PKF Consult realizującej usługi badania sprawozdań wielu banków , w tym spółdzielczych, firm sektora ubezpieczeniowego oraz innych jednostek zainteresowania publicznego. Więcej o PKF Consult: https://www.pkfpolska.pl/firma-doradcza-pkf-o-nas-785

Udostępnij artykuł:
« powrót