Szkolenie on-line: Zastosowania przepisów o konsumentach do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z DLK Legal Korus sp. k. organizuje szkolenie on-line pt.: „Zastosowania przepisów o konsumentach do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2020 r. w godzinach 09:00 – 15:00. Aby odbyć szkolenie potrzebne jest stabilne łącze internetowe (nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji). Spotkania z trenerami będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom dzień przed szkoleniem.

Cel szkolenia: 

Aktualizacja wiedzy z zakresu „konsumentyzacji” – przepisów dotyczących wszystkich produktów, z których mogą korzystać osoby prowadzące jednoosobową działalności gospodarczą. Realnie każdy bank spółdzielczy, który obsługuje osoby prowadzące jednoosobową działalności gospodarczą powinien przeprowadzić weryfikację dokumentacji pod kątem nowych przepisów.

Do kogo skierowane jest szkolenie:  

Szkolenie adresowane jest do pracowników tworzących dokumentacje w bankach spółdzielczych, komórek compliance oraz członków zarządów.

Program szkolenia:

09:00-10:15

Ogólna architektura zmian prawnych – stan prawny po 1 stycznia 2021 r.
• Kluczowe problemy regulacji
• Klauzule abuzywne, rękojmia za wady, prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość
• Zakres zastosowania przepisów

10:30-11:45

Zakaz stosowania klauzul niedozwolonych we wzorcach umownych dla niektórych jednoosobowych działalności gospodarczych
• Zawodowość vs. działalność gospodarcza
• Podstawy uznania klauzuli umownej za niedozwoloną – B2B vs. B2C
• Polskie i unijne orzecznictwo w zakresie klauzul abuzywnych
• Usuwanie klauzul abuzywnych ze wzorca umownego

12:00-13:15

Klauzule abuzywne w umowach bankowych – najczęstsze problemy praktyczne
• Rejestr klauzul abuzywnych i jego rola w ocenie regulaminów banku
• Typowe klauzule abuzywne w umowach finansowania, umowach ustanawiających zabezpieczenie i w TOIP bankowych
• Konstruowanie klauzul modyfikacyjnych regulaminy, OWU i TOIP w świetle przepisów o klauzulach abuzywnych

13:45-15:00

Jak przygotować się do sporów sądowych?

• Kontrola abuzywności postanowień umownych w B2B vs. B2C
• Skutki praktyczne stwierdzenia abuzywności klauzuli umownej
• Uzupełnienie luki w umowie (po uznaniu klauzuli za abuzywną)
• Praktyczne aspekty postępowań w przedmiocie abuzywności umów w świetle KPC i orzecznictwa TSUE

Szkolenie poprowadzą:

Dr Michał Mostowik jest adwokatem i doktorem nauk prawnych, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2019 roku obronił doktorat pt. „Ochrona danych osobowych w warunkach Internetu rzeczy w prawie Unii Europejskiej”. Ukończył program „Certificate in American Law” na University of California Berkeley oraz Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji.
Uczestniczył w pracach Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce przy Urzędzie KNF oraz strumienia „Blockchain i kryptowaluty” przy Ministerstwie Cyfryzacji w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, a także reprezentował organizację zrzeszającą instytucje finansowe w procesie legislacyjnym (w tym przy tworzeniu sektorowych przepisów o ochronie danych osobowych). Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.
Specjalizuje się i doradza w zakresie prawa bankowego, regulacji technologii finansowych, ochrony danych osobowych i prawa Unii Europejskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze banków, instytucji finansowych oraz firm z branży technologicznej. Jest autorem publikacji naukowych i popularnych z zakresu prawa bankowego i technologii finansowych. Prowadził oraz współprowadził zajęcia akademickie na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest wysoko ocenianym prelegentem na konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach branżowych.

Bartosz Wyżykowski jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego przy WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracował z jedną z największych organizacji pracodawców w Polsce. W latach 2016-2018 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego.
Specjalizuje się w zakresie regulacji dotyczących rynku finansowego, usług płatniczych i prawa konsumenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących kredytu konsumenckiego i kredytu hipotecznego. Prelegent na konferencjach naukowych oraz branżowych poświęconych tym zagadnieniom, a także autor publikacji w tym zakresie. Angażował się w prace legislacyjne dotyczące prawa rynku finansowego na poziomie polskim oraz unijnym.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 350 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 500 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 27 listopada br.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót