Studia podyplomowe MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”– II edycja

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie prowadzi nabór na II edycję studiów podyplomowych MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”. Studia zostały objęte patronatem KZBS.

Studia podyplomowe MBA postrzegane są w praktyce gospodarczej za najwyższą formę wykształcenia menedżerów. Program studiów podyplomowych MBA został specjalnie przygotowany dla menedżerów banków spółdzielczych i osób, które zamierzają się ubiegać o stanowiska kierownicze w banku, a także członków rad nadzorczych.
Celem programu studiów podyplomowych MBA jest rozwijanie i pogłębianie u słuchaczy wiedzy, umiejętności menedżerskich i kompetencji społecznych prowadzących do zmodyfikowania dotychczasowego sposobu zarządzania posiadanymi zasobami, realizacji zadań bieżących i strategicznych oraz poprawy efektywności funkcjonowania banku.

Więcej informacji na temat studiów jest dostępnych na stronie internetowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.