Spotkanie Rady i Zarządu KZBS z przedstawicielami sektora bankowości spółdzielczej

W dniu 5 października br. odbyło się spotkanie Rady i Zarządu KZBS z przedstawicielami sektora bankowości spółdzielczej, którego przedmiotem było w szczególności omówienie aktualnej sytuacji oraz najistotniejszych problemów i wyzwań sektora, jak również niezbędnych zmian otoczenia regulacyjnego sektora, służących jego umacnianiu i poprawie efektywności jego funkcjonowania.

W spotkaniu wzięli udział Członkowie Rady i Zarządu KZBS, a także Prezesi Zarządów, Przewodniczący Rad Zrzeszeń i Rad Nadzorczych banków zrzeszających oraz Prezesi Zarządów i Przewodniczący Rad Nadzorczych systemów ochrony instytucjonalnej.

Podczas spotkania, odnosząc się do oceny sektora bankowości spółdzielczej przez Komitet Stabilności Finansowej sformułowanej w uchwałach KSF z dnia 19 marca 2021 r. oraz rekomendacji KSF w sprawie działań wspierających stabilne funkcjonowanie banków spółdzielczych oraz w sprawie stanowiska dotyczącego funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej, omówiono najważniejsze wyzwania, z jakimi mierzą się aktualnie banki spółdzielcze i banki zrzeszające. Wskazano również na liczne działania KZBS mające służyć rozwiązaniu dyskutowanych kwestii, m.in. w zakresie jednolitego podejścia do oceny odpowiedniości członków organów banków spółdzielczych, kwestii podatkowych, rentowności kredytów preferencyjnych, zmniejszenia obciążeń sprawozdawczych banków spółdzielczych z uwzględnieniem propozycji rozwiązań przygotowywanych przez Grupę roboczą KZBS ds. sprawozdawczości obowiązkowej i kierowanych m.in. do NBP i BFG, jak również licznych zagadnień z zakresu zabezpieczania i dochodzenia wierzytelności bankowych, w tym związanych z obsługą zajęć komorniczych oraz nadmiernym uprzywilejowaniem pozycji dłużnika względem wierzyciela.

Istotną częścią spotkania było omówienie regulacji mających istotny wpływ na funkcjonowanie sektora pod kątem ich ewentualnej zmiany, w tym w zakresie funkcjonowania zrzeszeń i systemów ochrony instytucjonalnej.

Ponadto, podczas spotkania poruszono temat możliwych wspólnych działań i inicjatyw na rzecz umacniania KZBS, jako izby sektorowej, podkreślając istotną rolę KZBS w obliczu obecnych wyzwań i potrzeby reprezentacji interesów sektora.

Udostępnij artykuł:
« powrót