SZKOLENIE ON-LINE: Dodatkowe wymagania raportowe EBA związane z obowiązkiem ujawnienia ekspozycji podlegających środkom finansowym zastosowanym w odpowiedzi na COVID-19

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z Centrum Edukacji PKF, wchodzącego w skład firmy audytorskiej PKF Consult organizuje II termin szkolenia on-line pt.: „Dodatkowe wymagania raportowe Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA) związane z obowiązkiem ujawnienia ekspozycji podlegających środkom finansowym zastosowanym w odpowiedzi na COVID - 19”, które odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 r. w godzinach 10:00 – 13:00. Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej (on-line).

Szkolenie poprowadzi:

Anna Kalinowska

Trener/wykładowca, doświadczony menedżer/ekspert w dziedzinie bankowości odpowiadający za projektowanie oraz wdrażanie procesów bankowych w środowisku hurtowni danych, raportowaniu nadzorczym (KNF, EBA, BFG, MF). Specjalista w dziedzinie regulacji bazylejskich i nadzorczych. Przez ponad dekadę sprawowała funkcje menedżerskie w bankach w roli dyrektora biura/departamentu. Wdrażała m.in. raportowanie COREP oraz FINREP, ITS, system wyliczania poziomu środków gwarantowanych dla BFG. Potrafi wiedzę teoretyczną przekuć na praktykę prezentując sposób podejścia do problemu. Szkolenia prowadzi bazując na źródłowych regulacjach, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, dostępność danych oraz ich źródła, wskazując metody pracy uwzględniające specyfikę poszczególnych uczestników.

Dodatkowe wyjaśnienia:

W dniu 2 czerwca 2020 r. Europejski Nadzór Bankowy opublikował na stronie internetowej wytyczne dot. dodatkowych ujawnień ekspozycji podlegających środkom zastosowanym w odpowiedzi na COVID – 19. Materiał został udostępniony tylko w języku angielskim. Ze względu na datę wymaganego raportowania (wg stanu na 30 czerwca 2020 r). nie są planowane konsultacje społeczne, szacowanie kosztów dodatkowego raportowania itp. Oczekiwaniem jest przekazanie pierwszych danych w sierpniu br. Kluczowym aspektem jest uwzględnienie w raportach wszelkich informacji dot. środków, które zostały zastosowane zgodnie z „Wytycznymi EBA dotyczącymi ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID – 19” z dnia 2 kwietnia 2020 r. (znak EBA/GL/2020/02).

Szkolenie skierowane jest do pracowników banków spółdzielczych:

  • odpowiedzialnych za przekazywanie danych w ramach raportowania nadzorczego – FINREP,
  • odpowiedzialnych za pozyskiwanie lub gromadzenie informacji dot. ekspozycji podlegających wszelkiego rodzaju zwolnieniom z obsługi zadłużenia w ramach działań antykryzysowych wynikających z COVID 19 oraz finansowaniem wynikającym z działań antykryzysowych,
  • odpowiedzialnych za raportowanie, procesy dot. zarządzania ryzykiem kredytowym, monitoring jakości portfela kredytowego i wynikających z nich czynności.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Przedstawienie wytycznych EBA w sprawie zgłaszania i ujawniania ekspozycji podlegających środkom zastosowanym w odpowiedzi na kryzys COVID – 19.
  2. Przedstawienie rozwiązań jakie zostały wdrożone w ramach poszczególnych TARCZ 1.0 – 4.0 z odniesieniem do zasad ich prezentacji w nowych arkuszach raportowych.
  3. Omówienie dodatkowych formularzy raportowych prezentujących:
  1. informacje na temat ekspozycji podlegających środkom zastosowanym w odpowiedzi na kryzys w sprawie COVID-19,
  2. informacje na temat ekspozycji podlegających moratoriom ustawowym i pozaustawowym – m.in. jak prawidłowo zaprezentować wakacje kredytowe, z których klienci skorzystali na bazie wewnętrznych decyzji banków a jak rozwiązanie, które procedowane jest w ramach regulacji dot. Tarczy 4.0,
  3. informacje na temat nowo powstałych ekspozycji podlegających publicznym systemom gwarancji.


Celem szkolenia jest przedstawienie nowych wytycznych EBA oraz omówienie dedykowanych formularzy raportowych, które będą obowiązywały od daty raportowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. Omówienie zakresu wymaganych danych, źródeł danych oraz zasad klasyfikacji zgodnie z wytycznymi EBA.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23 lipca br.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

https://www.kzbs.pl/SZKOLENIE-ON-LINE-II-TERMIN-Dodatkowe-wymagania-raportowe-EBS-zwiazane-z-obowiazkiem-ujawnienia-ekspozycji-podlegajacych-srodkom-finansowym-zastosowanym-w-odpowiedzi-na-COVID-19.html

Aby odbyć szkolenie potrzebne jest stabilne łącze internetowe (nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji). Spotkanie z trenerem będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie. W razie pytań lub wątpliwości, w ciągu tygodnia po odbytym szkoleniu każdy uczestnik będzie miał możliwość konsultacji mailowej z prowadzącą szkolenie.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót