Powołano Zarząd KZBS na nową kadencję 2020-2024

W dniu 2 lipca br. odbyło się posiedzenie nowo powołanej Rady Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Podczas posiedzenia Rada podjęła uchwały w sprawie powołania Wiceprezesów Zarządu na lata 2020-2024.

Rada KZBS zatwierdziła następujące kandydatury:

Jan Grzesiek

Od 1992 roku Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, w ramach którego pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetowej. Od 2010 r. Członek Zarządu, a od 2012 r. Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Jako Prezes Zarządu prowadzi politykę nowych rozwiązań systemowych w Banku, wdraża nowoczesne formy bankowości elektronicznej, poszerza ofertę produktową Banku.

Reprezentuje sektor w licznych procesach legislacyjnych, kluczowych dla funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej.

Działając w Krajowym Związku Banków Spółdzielczych, uczestniczy w przemianach i rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej, poprzez aktywny udział m.in. w grupach roboczych, zespołach eksperckich, jury oraz w licznych konsultacjach zorganizowanych odnośnie funkcjonowania Banków Spółdzielczych w Krajach Unii Europejskiej. 

Członek Rady Zrzeszenia SGB kadencji 2019-2022.

Michał Krakowiak

Od 2013 r zatrudniony jest w KZBS, wcześniej na stanowisku doradcy Prezesa Zarządu, a następnie jako Wiceprezes Zarządu KZBS. Uczestniczył w wielu procesach legislacyjnych, konferencjach i panelach dyskusyjnych w zakresie polskiej oraz europejskiej bankowości spółdzielczej. Od 1989 r. pracuje w sektorze bankowym, a od 2006 r. związany jest z bankowością spółdzielczą, m.in. członek zarządu MR Banku SA, wcześniej pracował w sektorze bankowości komercyjnej oraz w NBP, jako dyrektor Departamentu Dewizowego, a następnie Departamentu Zagranicznego (1992-2002). Był także członkiem Zarządu BGK i sprawował funkcje w Radzie Administracyjnej Banku BHI Luxemburg. Z wykształcenia prawnik, posiada aplikację sędziowską oraz był uczestnikiem seminarium z prawa europejskiego w College of Europe w Brugii. Autor kilku publikacji z dziedziny prawa dewizowego. Był również konsultantem merytorycznym i językowym przekładu na język polski książek: BankRuption J. Waupsha oraz Nowa bankowość spółdzielcza w Europie Marco Migliorelli.

Magdalena Waniek

Dyrektor Departamentu Relacji Zrzeszeniowych i Korporacyjnych w Banku BPS S.A. Od dwunastu lat związana z bankowością spółdzielczą, w ramach Banku BPS S.A., w którym od 2017 roku odpowiada za relacje zrzeszeniowe i korporacyjne w tym analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej zrzeszonych banków spółdzielczych, zagadnienia związane ze statutami, Strategią Zrzeszenia, Umową Zrzeszenia oraz za działania komunikacyjne i public relations. Wcześniej pełniła funkcję Dyrektora Biura Zarządu Banku BPS S.A. odpowiedzialnego za organy statutowe i zrzeszeniowe spółki, relacje inwestorskiej i emisje akcji własnych Banku. 

Przed rozpoczęciem pracy w BPS S.A. była związana z obszarem bankowości korporacyjnej w Banku BPH, a następnie Pekao S.A. Jest członkiem Rady Nadzorczej Uzdrowiska Konstancin-Zdrój. Od  grudnia 2019 r. do  czerwca 2020 r. członek Rady KZBS, a od 2 lipca 2020 r. powołana w skład Zarządu KZBS.  

 

Pełny skład Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, kadencji 2020-2024 przedstawia się następująco:

Krystyna Majerczyk-Żabówka – Prezes Zarządu

Jan Grzesiek – Wiceprezes Zarządu

Michał Krakowiak – Wiceprezes Zarządu

Magdalena Waniek – Wiceprezes Zarządu

Udostępnij artykuł:
« powrót