Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej – 14 października br.

W dniu 14 października br. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, podczas którego omówiono szereg istotnych kwestii dotyczących otoczenia regulacyjnego sektora oraz warunków jego funkcjonowania.

W posiedzeniu Rady Konsultacyjnej wzięli udział przedstawiciele organów banków zrzeszających, systemów ochrony instytucjonalnej oraz ZBP i KZBS.

Członkowie Rady omówili szereg kwestii dotyczących zarówno bieżących procesów legislacyjnych, jak również istotnych obszarów funkcjonowania sektora wymagających zmian, w tym przebieg prac oraz uwagi zgłaszane w imieniu sektora do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, a także przebieg spotkania przedstawicieli sektora z Krajową Radą Komorniczą w kwestiach związanych ze współpracą między bankami i komornikami oraz obsługą zajęć komorniczych. Poruszono także temat zmian w zakresie tzw. nowego portfela kredytów preferencyjnych, konsultacji EBA dotyczących standardów stosowania zasady proporcjonalności oraz trwających prac międzyzrzeszeniowych nad metodyką oceny odpowiedniości.

Członkowie Rady zapoznali się także z informacją dotyczącą podsumowania tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych oraz planowanej na listopad dorocznej konferencji KZBS pod patronatem Narodowego Banku Polskiego.

Istotną częścią posiedzenia było omówienie niezbędnych zmian otoczenia regulacyjnego sektora, służących jego umacnianiu i poprawie efektywności jego działania, w tym w zakresie funkcjonowania zrzeszeń i systemów ochrony instytucjonalnej.

Udostępnij artykuł:
« powrót