Połączenie trzech banków spółdzielczych staje się faktem - Komunikat KNF

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2020 r. w ramach posiedzenia zdalnego

Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego (bank przejmujący) z ETNO Bankiem Spółdzielczym oraz Bankiem Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój (banki przejmowane).

Połączenie odbywa się za zgodą trzech Banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe. Wszystkie ww. Banki są uczestnikami Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Organy statutowe łączących się Banków zidentyfikowały najważniejsze szanse i bariery dalszego rozwoju poszczególnych Banków. W wyniku tej analizy, zostały podjęte działania w kierunku połączenia, którego celem jest utworzenie wspólnej instytucji bankowej. Połączony Bank pozostanie wiarygodnym i bezpiecznym partnerem dla dotychczasowych udziałowców i klientów. W wyniku połączenia powstanie instytucja, która dzięki wykorzystaniu wzajemnego know-how oraz efektu synergii, zdolna będzie zaoferować właściwie skomponowany – nowoczesny i odpowiadający potrzebom klientów, wachlarz usług bankowych, po konkurencyjnych cenach. Jednocześnie, Bank będzie kontynuował  usprawnianie metod zarządzania, w celu stałego podnoszenia efektywności wykorzystania lokalnych środków finansowych.

W sytuacji postępującego rozwoju nowoczesnych technologii oraz wzrostu oczekiwań klientów dotyczących udostępniania przez banki coraz nowszych i bardziej zaawansowanych rozwiązań w tym zakresie, a także w obliczu rosnących wymagań stawianych bankom, w szczególności w zakresie ekonomicznym, technologicznym, jak i regulacyjnym, Komisja Nadzoru Finansowego przyjmuje z uznaniem inicjatywy łączeniowe banków spółdzielczych, skutkujące tworzeniem silnych i bezpiecznych podmiotów. Łączenia banków spółdzielczych pozwalają na zapewnienie pełnej palety usług klientom oraz utrzymanie silnej pozycji rynkowej przez instytucje bankowe zdolne sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom.

Udostępnij artykuł:
« powrót