Działalność KZBS w listopadzie

Wśród działań Krajowego Związku Banków Spółdzielczych podstawową rolę odgrywają aktywności na rzecz reprezentowania, ochrony wspólnych interesów i rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi działaniami Związku.
 • 8 listopada

Zespół Roboczy RRRF ds. działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego (Rada Rozwoju Rynku Finansowego działająca przy Ministerstwie Finansów)

 • 9 listopada

Posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. Rekomendacji w Obszarze Prawa (Grupa robocza ds. bezpieczeństwa płatności)

 • 10 listopada

Social Finance Vibe 2022 – konferencja na temat finansowania podmiotów ekonomii społecznej

 • 14 listopada

Szkolenie KZBS on-line Zasady oceny ryzyka kredytowego deweloperów mieszkaniowych oraz projektów deweloperskich w świetle ostatnich zmian prawa

 • 15 listopada

Szkolenie KZBS on-line Restrukturyzacja zadłużenia w banku spółdzielczym

Spotkanie zespołu roboczego pracującego nad reformą wskaźników referencyjnych

 • 18 listopada

Szkolenie KZBS on-line Zintegrowany system sprawozdawczości w standardzie EBA – wprowadzenie

Wykład na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - "Wyzwania bankowości spółdzielczej – stan i perspektywy. Działalność KZBS na rzecz sektora bankowości spółdzielczej.", podczas 3 semestru studiów MBA "Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym" pod patronatem KZBS (III edycja)

 • 19 listopada

Wykład w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - "Wyzwania bankowości spółdzielczej – stan i perspektywy", podczas kolejnej edycji studiów podyplomowych SGGW - Zarządzanie bankiem spółdzielczym

 • 21 listopada

Szkolenie KZBS on-line Podatek odroczony – warsztaty 2022

 • 22 listopada

Szkolenie KZBS on-line: Zbieg egzekucji z postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym

Spotkanie zespołu roboczego pracującego nad reformą wskaźników referencyjnych

 • 23 listopada

Posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Gala jubileuszowa 20-lecia Banku BPS

 • 24 listopada

XIV Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowego, pt. Współczesne finanse i myśl ekonomiczna wobec wyzwań równowagi w gospodarce rynkowej

Konferencja KZBS pt.: „Banki spółdzielcze w działaniach na rzecz rozwoju regionalnego”, pod patronatem Narodowego Banku Polskiego

5-cio lecie Fundacji Polska Bezgotówkowa

 • 25 listopada

Szkolenie KZBS on-line Ocena efektywności banku spółdzielczego

Szkolenie KZBS on-line Zamknięcie roku 2022 i sporządzanie sprawozdania finansowego

XI posiedzenie Rady ds. obrotu gotówkowego

 • 28 listopada

Pismo KZBS do Ministerstwa Finansów w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

 • 29 listopada

Szkolenie KZBS on-line Rachunek przepływów pieniężnych – warsztaty 2022

 • 30 listopada

XIV edycja Kongresu Bankowości Detalicznej

Webinarium organizowane przez banki spółdzielcze z kilku krajów UE pracujące w systemach solidarnościowych (IPS) dla przedstawicieli środowiska legislacyjnego instytucji UE

Udostępnij artykuł:
« powrót