DZIAŁALNOŚĆ KZBS W MAJU

Wśród działań Krajowego Związku Banków Spółdzielczych podstawową rolę odgrywają aktywności na rzecz reprezentowania, ochrony wspólnych interesów i rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi działaniami Związku.
 • 6 maja (czwartek)                                                      

Spotkanie z przedstawicielami Systemów Ochrony i Bankami Zrzeszającymi oraz Przewodniczącymi Rad Zrzeszeń w sprawie stosowania polityki oceny odpowiedniości Rad Nadzorczych w bankach spółdzielczych 

***

Spotkanie uzgodnieniowe w związku z opiniowaniem projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach

 • 7 maja (piątek)

Konsultacje prawne prowadzone przez KZBS (wyłącznie dla Członków KZBS)

 • 10 maja (poniedziałek)          

II spotkanie Zespołu zadaniowego ds. logistyki gotówki działającego w ramach Rady ds. obrotu gotówkowego przy Narodowym Banku Polskim

 • 11 maja (wtorek)

Spotkanie podsumowujące  z Systemami Ochrony i Bankami Zrzeszającymi oraz Przewodniczącymi Rad Zrzeszeń w sprawie stosowania polityki oceny odpowiedniości Rad Nadzorczych w bankach spółdzielczych

 • 12 maja (środa)

Udział w debacie organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Konkurencyjność (czyli ucieczka do przodu) i jej skutki dla Polski – wykluczenie czy partycypacja" 

 • 13 maja (czwartek)

Szkolenie KZBS on-line pt.: „Zasady oceny ryzyka kredytowego deweloperów mieszkaniowych oraz projektów deweloperskich”

***

Posiedzenie Zespołu Zadaniowego nr 4 ds. bezpieczeństwa fizycznego gotówki działającego przy Narodowym Banku Polskim

 • 14 maja (piątek)

Konsultacje prawne prowadzone przez KZBS (wyłącznie dla Członków KZBS)

 • 17 maja (poniedziałek)

Posiedzenie Rady KZBS

 • 18 maja (wtorek)

Szkolenie KZBS on-line pt.: „Bezpieczny pracownik banku spółdzielczego”

 • 19 maja (środa)

Udział w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni SOZ BPS

 • 20 maja (czwartek)

Udział w Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2021

 • 21 maja (piątek)

Konsultacje prawne prowadzone przez KZBS (wyłącznie dla Członków KZBS)

***

Udział w Zebraniu Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego 

 • 25 maja (wtorek)

Szkolenie KZBS on-line pt.: „Nowe wytyczne EBA dotyczące udzielania oraz monitorowania kredytów”

 • 26 maja (środa)

Posiedzenie Rady Programowej „Głosu Banków Spółdzielczych” oraz  debata Redakcyjna

***

Telekonferencja podgrupy roboczej IOD działającej przy ZBP 

 • 27 maja (czwartek)

Udział w Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2021

***

Szkolenia KZBS on-line pt.: „Restrukturyzacja bilateralna i Prawo Restrukturyzacyjne z perspektywy banku finansującego” (II termin)

***

Spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. komunikacji w ramach Rady ds. obrotu gotówkowego działającego przy Narodowym Banku Polskim

 • 28 maja (piątek)

Konsultacje prawne prowadzone przez KZBS (wyłącznie dla Członków KZBS)

***

Posiedzenie Zarządu KZBS

***

Udział w spotkaniu Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

***

Szkolenie KZBS on-line pt.: „Ład organizacyjny w bankach według wymagań instytucji nadzorczych”

 • 31 maja (poniedziałek)

Udział w webinarium CEDUR pt. „Reforma wskaźników referencyjnych – wyzwania dla sektora bankowości spółdzielczej. Plany awaryjne, wskaźniki alternatywne i obowiązki informacyjne wobec klientów”

***

Szkolenie KZBS on-line pt. „Zmiany w ustawie AML/CFT wynikające z wdrożenia do polskiego porządku prawnego V AMLD”

***

Spotkanie Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech

 

UDZIAŁ KZBS W PRACACH LEGISLACYJNYCH

 • 11 maja (wtorek)

Pismo KZBS w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach skierowane do Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

 • 25 maja (wtorek)

Pismo KZBS dotyczące wspólnej deklaracji systemów IPS  skierowane do Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

 

 

 
 

Udostępnij artykuł:
« powrót