Bezpłatne webinarium KZBS we współpracy z BPS Leasing i SGB Leasing: Leasing - perspektywa rozwoju w bankowości spółdzielczej

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z BPS Leasing i SGB Leasing zaprasza na webinarium „Leasing - perspektywa rozwoju w bankowości spółdzielczej”, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024 r. w godzinach 10:00 – 11:30. Udział w webinarium jest bezpłatny dla wszystkich banków spółdzielczych. Liczba uczestników z banków spółdzielczych nie będących Członkami KZBS jest ograniczona do 1 przedstawiciela. Spotkanie z Prowadzącymi będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

OPIS WEBINARIUM:

Leasing w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozwijał się w tempie dwucyfrowym. Polscy przedsiębiorcy korzystają z leasingu najczęściej w Europie. Należności z leasingu od kilku lat przewyższają należności z tytułu kredytów inwestycyjnych dla firm w obszarze ruchomości. Klienci Banków Spółdzielczych korzystają z leasingu przede wszystkim z firm spoza Zrzeszeń. Z tego powodu niezwykle ważne jest aby klienci ci znaleźli produkt leasingu w swoim Banku Spółdzielczym, z korzyścią dla klientów oraz Banków. Dlaczego leasing jest ważny dla budowy efektywnie pracującego portfela klientów w Banku Spółdzielczym? O tym jest to webinarium.

PROGRAM WEBINARIUM:

1. Rozwój rynku leasingu w Polsce.

2. Rola leasingu w bankowości dla firm - pozyskiwanie i retencja klientów poprzez leasing.

3. Korzyści dla Banku Spółdzielczego ze sprzedaży leasingu.

4. Oferta produktowa leasingu dla klientów Banków Spółdzielczych.

WEBINARIUM ADRESOWANE JEST DO:

Pracowników zarządzający sprzedażą w bankach spółdzielczych - Członków Zarządów i Dyrektorów Sprzedaży. 

PROWADZĄCY:

Dr Mieczysław Groszek - absolwent kierunku Ekonomika Pracy i Polityka Społeczna SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Posiada stopień doktora ekonomii. W latach 1973–1991 pracownik naukowy SGH (d. SGPiS) w Katedrze Ekonomii. Od 1990 związany jest z bankowością. Był m.in. wiceprezesem Banku Własności Pracowniczej SA (dziś po przejęciach i fuzjach PKO Bank Polski SA), wiceprezesem i prezesem Polskiego Banku Rozwoju SA oraz wiceprezesem BRE Banku SA (obecnie mBank SA). Zajmował stanowisko dyrektora generalnego, a następnie prezesa w MHB Mitteleuropäische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank we Frankfurcie nad Menem. W latach 2002 do 2010 był prezesem zarządu BRE Leasing Sp. z o.o. (obecnie mLeasing), pełniąc jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Polskiego Związku Leasingu). Od grudnia 2010 do kwietnia 2017 pełnił funkcję wiceprezesa Związku Banków Polskich. Nie kandydował na kolejną kadencję z zamiarem objęcia funkcji prezesa Fundacji Polska Bezgotówkowa, którą powołał ZBP. Fundacja zarządza funduszem, finansującym rozwój sieci akceptacji płatności bezgotówkowych na polskim rynku. Jako członek Komitetu Wykonawczego reprezentował Związek Banków Polskich w Europejskiej Federacji Bankowej w Brukseli. Doprowadził do powołania w 2015 przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.  W latach 2006–2018 był członkiem Grupy wysokiego szczebla do spraw zrównoważonego finansowania (High Level Expert Group on Sustainable Finance) powołanej przez Komisję Europejską, która w styczniu 2018 opublikowała raport Financing Sustainable European Economy. Przewodniczący lub członek wielu rad nadzorczych: m.in. Banku Ochrony Środowiska SA, TUiR Warta, TFI Skarbiec, PTE Skarbiec, Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria i Skanska Poland, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

Adam Surowski - jest absolwentem warszawskiej SGH oraz kursów doskonalenia umiejętności menadżerskich ICAN Institute. Pan Adam Surowski posiada ponad 20-letnie doświadczenie w leasingu. W latach 1995-2010 był zatrudniony w spółce BRE Leasing Sp. z o.o. (obecnie mLeasing), gdzie przeszedł drogę zawodową od Doradcy Klienta po Dyrektora Zarządzającego. W latach 2010-2012 współtworzył spółkę BPS Leasing S.A. w Zrzeszeniu BPS. W latach 2012-2015 był zatrudniony jako doradca branżowy koncernu Hitachi Capital Corporation Tokio przy uruchomieniu operacji koncernu w Polsce. W czerwcu 2016 r. został ponownie powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu BPS Leasing S.A. a w okresie od listopada 2018 r. do kwietnia 2019 r. jako p.o. Prezesa Zarządu.

Wojciech Nowacki - absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym. Uczestnik wielu specjalistycznych kursów w zakresie finansów i zarządzania. Z sektorem finansowym związany od 1992 roku, początkowo w bankowości. W branży leasingowej od 1997 roku. Jako wiceprezes w Bankowym Towarzystwie Leasingowym w latach 1997 - 1999, następnie w latach 1999 do 2011 prezes WBK Leasing i BZ WBK Leasing (obecnie Santander Leasing). Pracował również w BRE Leasing jako dyrektor makroregionu, a następnie w latach 2013 – 2014 i 2016 – 2017 w Credit Agricole Bank Polska na stanowisku dyrektora departamentu klientów MŚP oraz Dyrektora Strategii MŚP. W latach 2004 – 2011 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, a w latach 2018 – 2021 członka Komisji Rewizyjnej Związku. Od 2017 roku jest prezesem SGB Leasing Sp. z o. o.

Tomasz Musiałkowski - posiadając wykształcenie ekonomiczne zdobyte na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Tomasz Musiałkowski jest od wielu lat związany z branżą leasingową. W 1996 roku rozpoczął swoją karierę w Bankowym Towarzystwie Leasingowym. Dwa lata później, w 1998 roku, był jednym z twórców BZ WBK Leasing (obecnie Santander Leasing), gdzie pełnił kluczową rolę w obszarze produktu i marketingu oraz zapewniał profesjonalną obsługę klienta. W 2018 roku dołączył do SGB Leasing, obejmując stanowisko Dyrektora odpowiedzialnego za obszary produktu, marketingu, IT, procesów biznesowych oraz obsługę klienta. Jego działania skupiają się na informatyzacji i optymalizacji procesów w tych obszarach, jednocześnie zapewniając wysokie standardy obsługi klienta.

Szymon Stryjski - absolwent Wyższej Szkoły Bankowej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z branżą leasingową związany od 1999 roku. Przez kilkanaście lat pracował w BZ WBK Leasing S.A. (obecnie Santander Leasing S.A.), zajmując różne stanowiska w strukturach sprzedaży. Odpowiedzialny był m.in. za obsługę klientów korporacyjnych oraz współpracę z dostawcami środków trwałych. W ramach finansowania fabrycznego współtworzył i nadzorował programy vendorskie Zetor Finance, Kubota Finansowanie oraz Weidemann Finance. We współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju odpowiedzialny był za opracowanie i wdrożenie w sieci sprzedaży Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (POLSEFF). Jako dyrektor sprzedaży ds. rynku rolnego zarządzał i realizował cele sprzedażowe w sieci AGRO. W SGB Leasing Sp. z o.o. pracuje od 2017 roku na stanowisku dyrektora ds. sprzedaży.

-----------------------------------------------

Webinarum jest bezpłatne dla wszystkich banków spółdzielczych. Liczba uczestników z banków spółdzielczych nie będących Członkami KZBS jest ograniczona do 1 przedstawiciela.

 

Zapisy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. W pole "Dane do faktury VAT" proszę wstawić "bezpłatne".

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na webinarium jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót