100-lecie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

20 października br. miały miejsce uroczyste obchody 100-lecia istnienia Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim.

Na Gali jubileuszowej  pojawiło się wielu znamienitych zaproszonych gości, wśród których obecni byli przedstawiciele środowiska bankowości spółdzielczej reprezentujący:

  • Związek Banków Polskich,
  • Krajowy Związek Banków Spółdzielczych,
  • Krajową Radę Spółdzielczą,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
  • Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS S.A.,
  • Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych,
  • Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

W gali uczestniczyli Prezesi Zarządów zaprzyjaźnionych Banków Spółdzielczych, przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, dyrektorzy sokołowskich firm współpracujących, liczne grono klientów oraz wszyscy pracownicy banku.

Spotkanie uświetnił występ znanego piosenkarza - Marcina Sójki, laureata programu telewizyjnego The Voice of Poland. Uczestnicy wysłuchali koncertu Kwartetu smyczkowego Sara Malinowska.

Galę poprowadził pan Marcin Celiński – Dyrektor  Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Gości powitali gospodarze: Prezes Zarządu Powiatowego Banku  Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim - Piotr Żebrowski i Grzegorz Jaczewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku.

Program Gali jubileuszowej 100-lecia Banku wypełniały przemówienia zaproszonych gości oraz władz Banku. Wręczone też zostały odznaczenia i medale.

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych uhonorował Bank Złotym Medalem za Zasługi dla Bankowości Spółdzielczej im. Franciszka Stefczyka .Odznaki Honorowe: Krzyże Zasługi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka i Odznaki im. Franciszka Stefczyka otrzymali członkowie Rady i Zarządu. Odznaczenia wręczyła Pani Prezes Krystyna Majerczyk- Żabówka.

Prezes BPS S.A. Pan Artur Adamczyk wraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej BPS S.A. Panem Piotrem Kaczyńskim wręczył na ręce Prezesa Zarządu Pana Piotra Żebrowskiego Statuetkę za Zasługi dla Zrzeszenia BPS oraz złote i szmaragdowe odznaczenia osobom zasłużonym i wyróżniającym się w działalności na rzecz polskiej bankowości spółdzielczej.

Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Pan Mieczysław Grodzki, wręczył Prezesowi Piotrowi Żebrowskiemu Złotą Odznakę Spółdzielczość Polska”.

Zaproszeni goście mogli zapoznać się z historią  Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaski  dzięki wyświetlanym w trakcie uroczystości slajdom oraz informacjom przedstawionym przez prowadzącego. 

Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i świętowanie razem z nami Jubileuszu 100-lecia działalności.

Oficjalnie historia Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim związana jest z datą 9 sierpnia 1923 roku, w której to Sąd Okręgowy w Siedlcach zarejestrował Kasę Spółdzielczą „Przyszłość”. 

Podstawowym przedmiotem działania było przyjmowanie na oprocentowanie wkładów pieniężnych i udzielanie pożyczek na potrzeby gospodarcze. Wysokość udziału wynosiła 10 złotych polskich.

Ten skromny okres działalności zamyka rok 1924, kiedy to następuje zmiana nazwy na „Kasa Stefczyka w Sokołowie Podlaskim”. 

Rozwój Kasy Stefczyka przerwał wybuch II wojny światowej , działalność Spółdzielni została poddana niemieckiemu nadzorowi. 

Pierwsze lata powojenne były bardzo trudne. Księgi rachunkowe za 1949 rok wkazały straty. 

Zarządzeniem Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1950 r. Kasy Stefczyka zostały przekształcone w Gminne Kasy Spółdzielcze. W tym samym roku taka zmiana następuje w Sokołowie.

W roku 1961  Gminna Kasa Spółdzielcza zmienia nazwę na  Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim. 

W 1970 roku dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby okazałego, nowocześnie wyposażonego jak na owe czasy budynku usytuowanego przy ul. Wolności, w którym przebywamy do dnia dzisiejszego.

W 1975 roku powstał Bank Gospodarki Żywnościowej stanowiący dla banków spółdzielczych centralę rewizyjną, organizacyjną i finansową.

W 1990 roku BGŻ przestał być centralą organizacyjną i rewizyjną dla banków Spółdzielczych. Obligatoryjne zrzeszanie się  banków z BGŻ stało się dobrowolne, Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim podpisał umowę z BGŻ.

W 1995 roku powstał Lubelski Bank Regionalny i 31 grudnia 1995 roku Zarząd Banku w Sokołowie podpisał Tymczasową Umowę Zrzeszenia  z tym Bankiem.

Przełomowym rokiem dla spółdzielczości bankowej był rok 1998. Komisja Nadzoru Finansowego określiła wówczas minimalne wielkości funduszy własnych dla banków spółdzielczych.     

24 listopada 1998 roku odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim, na którym podjęto uchwałę w sprawie połączenia  z Bankami Spółdzielczymi w: Jabłonnie Lackiej, Kosowie Lackim, Repkach, Miedznie i Sterdyni. Datę połączenia ustalono na dzień 30 czerwca 1999 roku.

Od tego czasu Bank Spółdzielczy działa pod nazwą Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim.

Przeprowadzony proces połączeniowy był stawiany za wzór sprawnej i bezkonfliktowej konsolidacji.

Od tego momentu następuje dynamiczny rozwój Banku. Powiatowy Bank Spółdzielczy staje się liderem na „ścianie wschodniej”.

W 2006 roku miało miejsce kolejne połączenie. Bank w Sokołowie przyłączył Bank Spółdzielczy w Suchożebrach.

Kolejnym etapem w historii funkcjonowania Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim było podpisanie w dniu 26 marca 2002 roku umowy zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. 

W grudniu 2015 roku bank przystąpił do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości.

W chwili obecnej Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim posiada 11 oddziałów oraz filię. Dysponuje wykwalifikowaną i dobrze wykształconą kadrą otwartą na potrzeby rynku i chętną do dalszego rozwoju.

Bank zajmuje znaczące pozycje w rankingach banków spółdzielczych. 

Mówiąc o historii banku nie można pominąć zasług kadry  kierowniczej, pracowników i działaczy samorządowych. Dziękujemy im za wysiłek włożony w budowę  banku. Wielu z nich już nie żyje lecz pamięć o nich zachowana jest w wydanej publikacji książkowej.

Szczególną postacią która wywarła duży wpływ na działalność banku był poprzedni Prezes Pan Stanisław Celiński. To on przeprowadził trudny proces konsolidacji, który zaowocował pasmem sukcesów w latach późniejszych. 

Mamy świadomość, że tradycyjne podejście do klienta oparte o sieć placówek już nie wystarczy. Przełomowe innowacje zmieniają zasady współpracy, tworzą nowe relacje między uczestnikami rynku. Cyfrowe świadczenie usług staje się normą dla coraz większej liczby ludzi. Nowe technologie są  coraz bardziej popularne. Konsumenci i firmy mogą zarządzać swoimi finansami na odległość. 

Chcemy być „Bankiem Przyszłości”  bankiem,  który będzie przewidywał potrzeby klientów i je zaspokajał. Mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji może nam w tym procesie pomóc i dać przewagę konkurencyjną. 

Sami nie podołamy tym wyzwaniom. Ale działamy w grupie, w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości i tu upatrujemy swojej szansy.

Źródło: Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim

fot. Małgorzata Ptak Fotografia

---

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych podczas wydarzenia reprezentowała Prezes Zarządu Krystyna Majerczyk-Żabówka. Pani Prezes podczas uroczystości wręczyła wyróżnionym pracownikom Banku odznaczenia KZBS: Odznaki Honorowe Krzyż Zasługi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka, Odznaki Honorowe im. Franciszka Stefczyka, a także Złoty Medal za Zasługi dla Bankowości Spółdzielczej im. Franciszka Stefczyka na ręce Zarządu Banku.

Serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy kolejnych wielu lat satysfakcjonującej pracy na rzecz społeczności lokalnej!

Rada, Zarząd i pracownicy KZBS

 

Udostępnij artykuł:
« powrót