Numer 5 (2019)

KZBS

6 Zdaniem KZBS

8 Działalność KZBS

Temat numeru

10 Mobilne przyspieszenie: Coraz lepiej łączymy tradycję z nowoczesnością – Błażej Mika

12 Nowości w Zrzeszeniu BPS – Paweł Gula

14 Należy myśleć bardziej w kontekście potencjalnego efektu skali – wywiad z Jarosławem
Grochowskim, prezesem zarządu CRUZ

18 BS API: Podążanie za oczekiwaniami klienta – Jerzy Frydlewicz

20 BS API: Będzie się dużo działo! – Artur Józefowski

22 Wdrożenie intranetu w Banku Spółdzielczym we Wschowie – Artur Wichliński

Okiem praktyków

28 Raport „Finansowanie zrównoważonej gospodarki europejskiej” – Michał Krakowiak

32 Wdrażanie zasad zrównoważonych finansów – przykład Banku Spółdzielczego w Koronowie – Alicja Huczyńska

35 Praktyczne aspekty wdrożenia w bankach spółdzielczych zmiany ustawy EURO-FATCA
– Katarzyna Marczyńska

40 Inspektor Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym – status, pozycja, rola – Maciej Gawroński, Paweł Punda

44 Jak Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera i stymuluje rozwój lokalny we współpracy z bankami spółdzielczymi? – Paweł Chorąży

48 Pracownicze Plany Kapitałowe w banku spółdzielczym – kiedy i jak je wdrożyć? – Ewa Jakubczyk-Cały

Rozmawiamy z...

52 Wartości pozostają aktualne, a nowe rozwiązania nie są celem samym w sobie, lecz środkiem do celu – wywiad ze Zdzisławem Kupczykiem

Współpraca międzynarodowa – z działalności EACB

60 Działalność Grupy Roboczej IPS przy EACB – Michał Wilk

Wydarzenia

63 Odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych za rachunkowość banków spółdzielczych – Tomasz Szymański

66 Spółdzielcy grają w zielone! – Anna Jarmuszkiewicz

Partnerzy

68 Model socjodemograficzny dla sektora banków spółdzielczych – wyniki projektu BIK i banków spółdzielczych – Katarzyna Sikora, dr Piotr Wojewnik

Monitoring mediów

72 krajowych

73 zagranicznych

Prezes z pasją

74 „Każdy z nas ma w sobie chęć niesienia pomocy innym” – Tomasz Błaszczak, wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie, mówi o działalności w OSP

79 Z życia banków

82 Prenumerata „Głosu Banków Spółdzielczych” 2020

83 Recenzje książek

 

Udostępnij artykuł:
« powrót