„Z bankiem spółdzielczym nowocześnie i bezpiecznie” – inauguracja ŚSB 2019

W dniu 25 czerwca br. w Warszawie miała miejsce inauguracja XXIII edycji Święta Spółdzielczości Bankowej (ŚSB). Wydarzenie jest współorganizowane przez KZBS oraz banki zrzeszające i – w wydaniu lokalnym – przez banki spółdzielcze. Tegoroczna edycja Święta została objęta patronatem merytorycznym przez Fundację Polska Bezgotówkowa oraz patronatem medialnym przez „Głos Banków Spółdzielczych” i portal internetowy bs.net.pl.

 Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu KZBS wraz z prezesami banków zrzeszających Zdzisławem Kupczykiem – Prezesem Zarządu Banku BPS S.A. i Mirosławem Skibą – Prezesem Zarządu SGB-Banku S.A. powitała zaproszonych gości oraz dokonała oficjalnego otwarcia uroczystości. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że Święto Spółdzielczości Bankowej stwarza, jak co roku,  okazję do podkreślenia społecznego znaczenia wartości spółdzielczych w  codziennym funkcjonowaniu  banków  spółdzielczych. Podtrzymywanie chlubnych tradycji polskiej spółdzielczości bankowej jest koniecznym elementem utrwalania tożsamości środowiska, szczególnie w dobie głębokich przemian  i czasie  rewolucji technologicznej. Misją KZBS jest wspieranie tego działania.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (treść wystąpienia dostępna pod linkiem: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Swieto_Spoldzielczosci_Bankowej_tezy_66330.pdf, dr Mirosław Panek – Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Zdzisław Sokal – doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Mieczysław Grodzki, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.

W czasie inauguracji Święta Spółdzielczości Bankowej rozstrzygnięto Konkurs KZBS i ZUS pt. „Lider ubankowienia”. Celem Konkursu było zachęcenie banków spółdzielczych do promowania wśród swoich klientów „Wygodnego Konta dla Klientów ZUS” oraz zaangażowanie się banków spółdzielczych we współpracę w ramach podpisanego jesienią 2017 r. Porozumienia z ZUS. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody z rąk Prezes Zarządu KZBS oraz Członka Zarządu ZUS, Mariusza Jedynaka. Podczas Święta ogłoszono również wyniki Konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej” oraz Konkursu SKO „Młodzi Mistrzowie Oszczędzania”.

Ważną częścią wydarzenia było również wręczenie odznaczeń Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Złotą Honorową Odznakę im. Franciszka Stefczyka „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej” przyznano Arturowi Adamczykowi, Piotrowi Kaczyńskiemu oraz Tadeuszowi Krotoszyńskiemu. Srebrną Honorową Odznakę im. Franciszka Stefczyka „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej” wręczono Marcinowi Miecznikowi, Grzegorzowi Parolowi oraz Monice Nowosad. Z kolei Złotą Honorową Odznakę Krzyża Zasługi Ks. Piotra Wawrzyniaka ”Zasłużonemu w rozwoju spółdzielczości bankowej” odebrali Władysław Mikucewicz, Halina Choroś i Elżbieta Karasek.

Podobnie jak w latach poprzednich, inauguracja Święta miała miejsce  na szczeblu centralnym, ale jego faktyczny przebieg ma charakter  lokalny. Obchody , zgodnie ze Statutem KZBS, w bieżącym roku przypadają na ostatnią niedzielę czerwca, tj. 30 czerwca – jest to jednak data symboliczna: obchody Święta mogą odbywać się przed i po niej, w dogodnym dla Państwa dniu, mogą być również łączone z innymi ważnymi wydarzeniami lokalnymi (np. jubileusze, lokalne święta itd.).

Święto stanowi okazję do aktywnego włączania się we wspólną promocję sektora. Liczy się zaangażowanie, idea, solidarność i jedność sektora oraz – zgodnie z tegorocznym hasłem przewodnim – podjęcie działań zawierających akcent edukacyjny w zakresie bezpieczeństwa nowoczesnych rozwiązań bankowych z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, innowacyjnych rozwiązań płatniczych, usług biometrycznych itd.

Partnerami centralnych obchodów Święta Spółdzielczości Bankowej byli:

•      Biuro Informacji Kredytowej – Partner Generalny,

•      Krajowa Izba Rozliczeniowa,

•      Asseco Poland,

•      Centrum Rozwoju Usług Wspólnych.