Zmiana rozporządzenia w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium RP

W Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod pozycją 600 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Link do tekstu ogłoszonego w Dzienniku Ustaw

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000600#collapse_2

 

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót