Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. i Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPS S.A.

• W dniach 23 i 24 czerwca 2020 r. w trybie zdalnym odbyły się: Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. i Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPS S.A. • Zgromadzenie Prezesów wybrało Radę Zrzeszenia VII kadencji. • Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Członkom Zarządu Banku BPS S.A. oraz Członkom Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

W dniu 23 czerwca 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. i Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Wzięło w nim udział 281 Prezesów Zarządów Banków Spółdzielczych. 

Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS S.A., przedstawił Informację Zarządu dotyczącą bieżącej sytuacji Zrzeszenia BPS i Banku BPS S.A. oraz  Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrzeszenia w roku 2019. 

Uczestnicy Zgromadzenia Prezesów wybrali Członków Rady Zrzeszenia Banku BPS VII kadencji na lata 2020-2023.  Sład Rady Zrzeszenia nowej kadencji przedstawia się następująco:

Stanisław Bachurek – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku

Ireneusz Baran – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sędziszowie

Halina Choroś – Prezes Zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach

Jacek Drzyzga – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie

Jerzy Filipowicz – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu

Józef Florek – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Samsonowie

Józef Froń – Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi

Dorota Kanach – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzeszowie

Krzysztof Karwowski – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie 

Tomasz Kasprzycki – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ropczycach

Dariusz Konofalski – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku

Tomasz Królicki – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach

Katarzyna Lalik – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze

Tomasz Łazarski – Prezes Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego

Kazimierz Majewski – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

Piotr Mulawa – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnogrodzie

Dorota Niewiadomska – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie

Mirosław Podebry – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Cycowie

Kazimierz Skajster – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łomży

Edward Tybor – Prezes Zarządu Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego

Krzysztof Zawadzki – Prezes Zarządu Lubelskiego Banku Spółdzielczego 

Piotr Żebrowski – Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Artur Adamczyk - Prezes Zarządu Banku BPS S.A.

 

W dniu 24 czerwca 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Wzięło w nim udział 290 akcjonariuszy na 472 uprawnionych, reprezentujących łącznie 345 113 624 głosów, co stanowiło 78,97 proc. ogółu głosów. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło m.in. uchwały w sprawie zatwierdzenia:

  • Sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego Banku w roku 2019;
  • Sprawozdania Zarządu z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  • Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A. w roku 2019;
  • Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. z działalności w roku 2019;
  • Zmian w Statucie i Regulaminie działania Rady Nadzorczej.
     

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Członkom Zarządu Banku BPS S.A. oraz Członkom Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 

W dniu 25 czerwca 2020 r. Zarząd Banku BPS powołany na nową trzyletnią kadencję rozpocznie pracę w następującym składzie:

  • Artur Adamczyk – Prezes Zarządu
  • Robert Banach – Wiceprezes Zarządu
  • Krzysztof Kokot – Wiceprezes Zarządu. 

Paweł Gula, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu Banku BPS odpowiadający za Pion Wsparcia, z dniem 25 czerwca 2020 r. obejmie funkcję Prezesa Zarządu Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych.  

 

Udostępnij artykuł:
« powrót