Zapraszamy do udziału w „Czerwcu z Bankiem Spółdzielczym” - tegoroczny temat to cyberbezpieczeństwo

Jak co roku o tej porze w KZBS trwają przygotowania do cyklu okolicznościowych wydarzeń, które chcielibyśmy zrealizować w ramach „Święta Spółdzielczości Bankowej”. Dokładnie za miesiąc, 1-go czerwca zainicjujemy ogólnopolską 4-tygodniową kampanię edukacyjno-promocyjną, dostępną w formule hybrydowej, do udziału w której już teraz bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zapraszamy.

Wydarzenie to wzorem ubiegłego roku będzie realizowane w ramach „Czerwca  z bankiem spółdzielczym” w przestrzeni cyfrowej. Inicjatywa  może być również realizowana stacjonarnie, w ramach zwyczajowo przyjętej lokalnie tradycji z udziałem Państwa Banku. Ważne jest bowiem aby bankowość spółdzielcza i jej zaangażowanie w lokalnych społecznościach było dostrzegane także w bardzo ważnym obszarze, jakim jest ochrona przed niebezpieczeństwami w cyberprzestrzeni. 

Tematem przewodnim, który podejmiemy w Czerwcu tego roku, będą praktyczne aspekty CYBERBEZPIECZEŃSTWA, z uwzględnieniem w szczególności, bezpieczeństwa sieci, bezpieczeństwa aplikacji mobilnych i systemów informatycznych,  przetwarzania danych oraz szeroko pojęta edukacja klientów banków spółdzielczych obejmująca zagadnienia praktyczne i prawne wskazujące na bezpieczne bankowanie w przestrzeni cyfrowej.

Wydarzenie oficjalnie zainaugurujemy Konferencją w dniu 1 czerwca br., poprowadzoną w formie zdalnej, podczas której będzie okazja wysłuchać ekspertów cyberbezpieczeństwa, którzy skoncentrują się na tematyce głównych zagrożeń, w tym  m.in. na nasilającej się aktywności hakerskiej, a także przedstawią skuteczne sposoby przeciwdziałania. Podczas  Konferencji przedstawimy  plan działań na cały miesiąc. W czerwcu zaprosimy Państwa także na edukacyjne webinary, których tematem przewodnim również będą aspekty  cyberbezpieczeństwa.

Równolegle do wymienionych działań w mediach KZBS zostaną udostępnione materiały o charakterze edukacyjnym, w tym artykuły, grafiki, infografiki oraz nagrania wideo. Część z nich przekażemy również Państwu z sugestią ich publikacji,  by poprzez bankowe kanały kontaktu z Klientami mieli Państwo możliwość wykorzystania ich  w  zakresie, jaki zostanie uznany  za stosowny.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tej ważnej spółdzielczo-bankowej inicjatywie poprzez udział w organizowanych przez nas wydarzeniach, w tym Konferencji Inauguracyjnej oraz webinarach, jak również poprzez publikację specjalnie przygotowanych i starannie wyselekcjonowanych materiałów edukacyjnych, które będziemy dystrybuować w ramach „Czerwca z Bankiem Spółdzielczym”. KZBS dołoży wszelkich starań, by przedmiotowy cykl wydarzeń był możliwie przydatny w waszych działaniach, w trosce  o wysoki poziom cyberbezpieczeństwa zarówno banków, jak i ich klientów. 

Zachęcamy do aktywnego promowania wydarzenia wśród wszystkich Państwa interesariuszy: pracowników, członków, klientów – jest to doskonała okazja, aby pokazywać banki spółdzielcze jako instytucje społecznie odpowiedzialne, zaangażowane w działania na rzecz ochrony banków i klientów poprzez edukację z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót
×