Wypowiedź Przewodniczącego KNF ws. dywidend banków oraz zakładów ubezpieczeń

Poniżej publikujemy komentarz Przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego, który został opublikowany dziś na profilu LinkedIn.

„Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu oczekujemy, że banki i zakłady ubezpieczeń, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku. Oczekujemy także niepodejmowania, bez uzgodnienia z nadzorem, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej. Wzmocnienie bazy kapitałowej poprzez zatrzymanie całości zysku jest w ocenie nadzoru konieczne dla zwiększenia możliwości skutecznego reagowania banków i zakładów ubezpieczeń na obecne i przyszłe zagrożenia oraz bezpiecznego kontynuowania podstawowej działalności”.

Fot. KNF

Udostępnij artykuł:
« powrót