V Europejskie Forum Rolnicze - KZBS patronem branżowym

W dniach 22-23 marca 2023 r. odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych kwestiom wyzwań, stojących przed polskim rolnictwem. Miejscem rozmów będzie G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa. W biznesowym sercu regionu pojawią się m.in. szefowie polskiego i czeskiego resortu rolnictwa oraz inne, najważniejsze postacie krajowej sceny agrarnej. Patronat branżowy nad wydarzeniem objął Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Odbywające się w marcu wydarzenie będzie już piątą edycją. Forum podczas licznych dyskusji zgromadzi szerokie grono rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.

Oś programu stanowić będą debaty odbywające się na głównej scenie obiektu G2A Arena.  W debacie poświęconej przyszłości rolnictwa na Starym Kontynencie weźmie udział m.in. Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który objął również honorowy patronat nad całym wydarzeniem. Jednym z jego dyskutantów będzie Zastępca Ministra Rolnictwa Czech Miroslav Skřivánek. Wcześniej piastował urząd burmistrza wsi  Branna oraz aktywnie działał w ogólnokrajowym Stowarzyszeniu Rolników Ekologicznych PRO-BIO oraz w Komitecie ds. Obszarów Niekorzystnych Strukturalnie przy Radzie Regionalnej Ołomuńca. Głos w dyskusji zabierze także Wolfgang Burtscher - obecny dyrektor generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) w Komisji Europejskiej.      

Europejskie Forum Rolnicze to także przestrzeń do debaty między wysokiej rangi samorządowcami. W debacie poświęconej kształtowaniu polityki regionalnej wystąpi między innymi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. W dyskusji wezmą też udział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Punktem wyjścia do debaty będą wyniki cyklicznego raportu EFRWP (Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej) - Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich, stanowiącego próbę oceny zmian zachodzących w obszarach wiejskich na przestrzeni ostatnich lat wraz z oceną efektywności prowadzonych polityk regionalnych.

Nie zabraknie również paneli eksperckich, gdzie toczyć się będą dyskusje dotyczące upraw czy działań o charakterze prośrodowiskowym. Specjaliści spróbują opowiedzieć między innymi o tym, jak nowoczesne technologie zmieniają wieś i rolnictwo, czy też omówić kwestię gospodarki wodnej w obliczu zmieniającego się klimatu. Ciekawie zapowiadają się także debaty poświęcone biopreparatom w procesie uprawy roślin czy systemowi ubezpieczeń rolnych.

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdują się na oficjalnej stronie: www.forum-jasionka.pl

Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót