Udział KZBS w pracach zespołu ds. przeglądu regulacji prawnych w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych dla rolników przy MRiRW

Powołanie tytułowego Zespołu jest odpowiedzią na liczne postulaty sektora bankowego, w tym KZBS, w celu m.in. rozwiązania problemu braku rentowności kredytów preferencyjnych w sektorze bankowym, w szczególności kredytów, których oprocentowanie wyliczane jest w oparciu o stopę redyskonta weksli.

Aktualnie prace Zespołu skoncentrowane są na wypracowaniu rozwiązań dotyczących tzw. starego portfela. W ramach toczących się prac sektor bankowy przedstawił propozycje zmian w przedmiotowym zakresie, których celem jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania wszystkich uczestników systemu preferencyjnego kredytowania, w tym rolników, banków i przedsiębiorców. Propozycje są aktualnie analizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, we współpracy z Ministerstwem Finansów.

Kolejnym etapem prac będzie dyskusja w zakresie możliwych rozwiązań dla udzielania nowych kredytów preferencyjnych.  

Udostępnij artykuł:
« powrót