Szkolenie on-line: Zmiany w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym od 1 grudnia 2021 r.

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line pt.: „Zmiany w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym od 1 grudnia 2021 r.”, które odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. w godzinach 09:30 – 14:45. Aby odbyć szkolenie potrzebne jest stabilne łącze internetowe (nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji). Spotkania z trenerem będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

Opis szkolenia:

Z dniem 1 grudnia 2021r. wejdzie w życie ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jest to rewolucyjne rozwiązanie, które wprowadza całkowitą informatyzację postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Postępowania będą prowadzone wyłącznie online, w systemie teleinformatycznym. Informatyzacja postępowań wiele zmieni również w zakresie tworzenia spisu inwentarza oraz listy i spisu wierzytelności. Szkolenie przedstawia wprowadzane zmiany w sposób uporządkowany i spójny.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników zespołów ryzyka kredytowego oraz zespołów restrukturyzacji i windykacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.      Geneza Krajowego Rejestru Zadłużonych

2.      Podstawy prawne zmian

3.      Systematyka zmian

3.1.Zmiany związane z automatyzacją czynności

3.2.Zmiany redakcyjne i legislacyjne

3.3.Zmiany związane z obwieszczeniami

3.4.Zamiany w zakresie postępowania o zatwierdzenie układu

4.      Wnoszenie pism procesowych

5.      Wydawanie orzeczeń

6.      Doręczenia

7.      Obwieszczenia

8.      Pouczenia

9.      Wnoszenie środków zaskarżenia

10.  Postępowanie upadłociowe

10.1.       Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

10.2.       Pre-pack

10.3.       Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

11.  Postępowanie po ogłoszeniu upadłości

11.1.       Nowa koncepcja tworzenia spisu inwentarza i likwidacji masy upadłości – zwiększenie transparentności oraz efektywności likwidacji masy upadłości 

11.2.       Nowa koncepcja nadzoru nad czynnościami syndyka – sprawozdania z czynności i sprawozdania rachunkowe

11.3.       Nowa koncepcja tworzenia listy wierzytelności

12.  Zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej

13.  Postępowanie restrukturyzacyjne

13.1.       Nowa koncepcja głosowania nad układem i zwoływania zgromadzenia wierzycieli

14.  Postępowanie o zatwierdzenie układu

14.1.       Historia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

14.2.       Implementacja uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do Prawa restrukturyzacyjnego

14.3.       Obwieszczenie o dniu układowym

14.4.       Wniosek o uchylenie skutków obwieszczenia

Szkolenie poprowadzi:

dr Anna Hrycaj - Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 250 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 500 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24 września br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót