Szkolenie on-line: Zmiany w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym od 1 grudnia 2021 r. Cz. II

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line pt.: „Zmiany w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym od 1 grudnia 2021 r. Cz. II”, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 r. w godzinach 09:30 – 14:45. Spotkania z trenerem będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

Opis szkolenia:

Z dniem 1 grudnia 2021r. wejdzie w życie ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jest to rewolucyjne rozwiązanie, które wprowadza całkowitą informatyzację postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Postępowania będą prowadzone wyłącznie online, w systemie teleinformatycznym. Informatyzacja postępowań wiele zmieni również w zakresie tworzenia spisu inwentarza oraz listy i spisu wierzytelności. Szkolenie przedstawia wprowadzane zmiany w sposób uporządkowany i spójny.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników zespołów ryzyka kredytowego oraz zespołów restrukturyzacji i windykacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Analiza modułu tożsamości

2. Analiza portalu użytkowników zarejestrowanych

3. Analiza portalu użytkowników branżowych

4. Zakładanie konta w systemie teleinformaatycznymm

5. Dodawanie uprawnień do konta

6. Składanie wniosków w systemie teleinforamtycznym

6.1. Okno nawigacji

6.2. Katalog wniosków

6.3. Składanie wniosku z poziomu okna nawigacji

6.4. Składanie wniosku w kontekście postępowania

6.5. Wysłanie wniosku do sądu

6.6. Opłacenie wniosku

6.7. Skrzynka robocza

6.8. Skrzynka nadawcza

7. Odbieranie korespondencji – skrzynka odbiorcza

8. Wnoszenie zażaleń i innych środków zaskarżenia w kontekście postępowania

9. Wydawanie orzeczeń – moduł sądowy

10.  Analiza zakresu informacyjnego Krajowego Rejestru Zadłużonych

Szkolenie poprowadzi:

dr Anna Hrycaj - Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 250 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 500 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 grudnia br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót