Szkolenie on-line: Zmiana modelu nadzorczego w sektorze bankowym. Ocena odpowiedniości członków organów banków spółdzielczych

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z Centrum Edukacji PKF, wchodzącego w skład firmy audytorskiej PKF Consult organizuje szkolenie on-line pt.: „Zmiana modelu nadzorczego w sektorze bankowym. Ocena odpowiedniości członków organów banków spółdzielczych”, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 r. w godzinach 09:30 – 15:30. Spotkanie z trenerem będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie. W razie dodatkowych pytań i wątpliwości po szkoleniu, w ciągu 7 dni uczestnicy będą mieli możliwość mailowego kontaktu z Prowadzącym.

Cel szkolenia:

Celem jest zapoznanie uczestników szkolenia z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie sposobu  oceny odpowiedniości członków organów banku. Cel i proces oceny zostanie przedstawiony w korelacji do obowiązujących regulacji prawa unijnego i polskiego, co pozwoli na lepsze zrozumienie reguł i systemów ocen przygotowanych przez KNF. Uczestnicy dowiedzą się o kryteriach zastosowanych, w pierwotnej i wtórnej ocenie odpowiedniości. Uwzględniona w szkoleniu zostanie specyfika banków spółdzielczych, w tym w szczególności w zakresie oceny odpowiedniości członków rad nadzorczych i komitetów audytu. Omówione zostaną formularze oceny pierwotnej, wtórnej  i oceny zbiorowej , w tym z uwzględnieniem praktycznych aspektów oceny odpowiedniości w bankach spółdzielczych.  W trakcie szkolenia omówione zostaną potencjalne wyniki i skutki oceny dotyczące działań podmiotu nadzorowanego (banku spółdzielczego) oraz organu nadzoru.

Szkolenie skierowane jest do:

  • członków zarządu banków spółdzielczych,
  • członków rad nadzorczych w bankach spółdzielczych,
  • członków komitetów audytu,
  • kandydatów na członków organów w bankach spółdzielczych,
  • pracowników biur zarządów banków, departamentów prawnych, departamentów audytu wewnętrznego.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.      Regulacje prawne.

2.      Organizacja procesów oceny odpowiedniości.

3.      Kryteria oceny.

4.      Formularze oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska.

5.      Komitet audytu.

6.      Wyniki i skutki oceny.

7.      Zalecenia dotyczące procesów oceny odpowiedniości.

Szkolenie poprowadzi:

Piotr Welenc - CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal., LA ISO22301/27001/20000

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA., Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Inspektor Ochrony Danych, doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert w zakresie GRC, IT GRC, zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX), RODO. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Ekspert ds. zarządzania ryzykiem w PKF Polska S.A., Członek Komisji ds. Compliance oraz Komisji ds. Nowoczesnych Tematów Prawnych w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Członek Rady Naukowej czasopisma „compliance” Instytutu Compliance przy Uniwersytecie Viadrina, Frankfurt/O. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 299 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 500 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 6 grudnia br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników. 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót