Szkolenie on-line: Zastosowanie rachunku powierniczego w działalności deweloperskiej

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line pt.: „Zastosowanie rachunku powierniczego w działalności i deweloperskiej”, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. w godzinach 09:00 – 15:30. Aby odbyć szkolenie potrzebne jest stabilne łącze internetowe (nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji). Spotkania z trenerem będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

UWAGA!!! LISTA ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA!!! WKRÓTCE OTWORZYMY ZAPISY NA II TERMIN SZKOLENIA.

Cel szkolenia:

W obecnych regulacjach prawnych kwestia zastosowania rachunku powierniczego ma podstawowe znaczenie. Szkolenie pokazuje podstawowe typy rachunków powierniczych w praktyce działalności deweloperskiej oraz funkcjonowanie różnych typów rachunku powierniczego w praktyce banków i deweloperów. Szkolenie pokazuje podstawowe zapisy umowy rachunku powierniczego oraz funkcjonowanie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego a także obowiązki banku związane z prowadzeniem rachunków powierniczych. Szkolenie wskazuje też na możliwe kierunki zmian regulacji prawnych odnoszących się do funkcjonowania rachunków powierniczych.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników służb sprzedaży kredytów, pracowników odpowiedzialnych za ocenę ryzyka projektów deweloperskich, a także członków zarządu banków spółdzielczych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Pojęcie czynności powierniczych i rachunku powierniczego.
1.1. Rachunek powierniczy w rozumieniu prawa bankowego.
1.2. Alternatywne rozwiązana wobec rachunku powierniczego:
- depozyt notarialny
- blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym
1.3. Wykorzystanie rachunku powierniczego do transakcji zakupu nieruchomości.
2. Mieszkaniowy rachunek powierniczy w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
2.1 Otwarty rachunek powierniczy.
2.2 Otwarty rachunek powierniczy z zabezpieczeniem finansowym.
2.3 Zamknięty rachunek powierniczy.
2.4 Wady i zalety różnych typów rachunku powierniczego. Perspektywa dewelopera i nabywcy.
3. Kształt umowy o prowadzenie rachunku powierniczego i charakterystyczne zapisy.
4. Rachunek powierniczy w toku realizacji projektu deweloperskiego.
4.1 Rachunek powierniczy a kredyty finansujące projekty deweloperskie.
4.2 Wpłaty i wypłaty z rachunku.
4.3 Kontrola realizacji projektu deweloperskiego przez bank.
4.4 Koszty prowadzenia rachunku powierniczego.
4.5 Restrukturyzacja i upadłość dewelopera a funkcjonowanie rachunku powierniczego.
4.6 Odpowiedzialność prawna banku za prowadzenie rachunku powierniczego.
5. Możliwe zmiany regulacji związane z rachunkiem powierniczym w projektach deweloperskich w Polsce.

Szkolenie poprowadzi:

Krzysztof Czerkas

Obecnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Nieruchomości w Skarbiec TFI S.A , członek Zarządu Skarbiec TFI od 1.07.2017. Licencjonowany syndyk/doradca restrukturyzacyjny – nr. licencji Ministra Sprawiedliwości 932.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 180 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 360 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24 lutego br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

UWAGA!!! LISTA ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA!!! WKRÓTCE OTWORZYMY ZAPISY NA II TERMIN SZKOLENIA.

Udostępnij artykuł:
« powrót