Szkolenie on-line: Zasady oceny ryzyka kredytowego deweloperów mieszkaniowych oraz projektów deweloperskich

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line pt.: „Zasady oceny ryzyka kredytowego deweloperów mieszkaniowych oraz projektów deweloperskich”, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. w godzinach 09:00 – 15:30. Spotkania z trenerem będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

Cel szkolenia:

Finansowanie deweloperów mieszkaniowych przez banki spółdzielcze jest szybko rozwijającym się segmentem portfela kredytowego. Finansowanie to może dotyczyć zarówno projektów deweloperskich realizowanych przez od dawna działający podmiot jak i przez nowopowołane spółki celowe funkcjonujące w ramach deweloperskich grup kapitałowych. Oba możliwe sposoby realizacji projektów deweloperskich wymagają specyficznych metod ryzyka kredytowego i monitoringu udzielonych kredytów przez banki. Metody oceny ryzyka kredytowego przez bank powinny też uwzględniać konkretny typ projektu deweloperskiego: od finansowania przez bank mieszkań i domów na sprzedaż poprzez finasowanie mieszanych projektów, w których obok mieszkań budowane są też lokale użytkowe na wynajem. Bank powinien też mieć metodologię oceny projektów, gdzie mieszkania budowane są na wynajem z udziałem lub bez udziału operatorów.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników służb sprzedaży kredytów, pracowników odpowiedzialnych za ocenę ryzyka projektów deweloperskich, członków zarządu banków spółdzielczych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Typy transakcji w projekcie deweloperskim i źródła finansowania. Formy prawne realizacji projektów deweloperskich. „Corporate finance” a „project finance” (spółki).
2. Pojęcie finansowego zamknięcia inwestycji deweloperskiej. Rola środków nabywców.
3. Wybrane regulacje dot. kredytowania. Rodzaje kredytów bankowych w projekcie deweloperskim. Tryb weryfikacji zdolności kredytowej.
4. Zasady oceny poszczególnych typów projektów (mieszkania i domy na sprzedaż, projekty z lokalami użytkowymi, mieszkania na wynajem z operatorem lub bez).
5. Emisja obligacji jako źródło finansowania projektów deweloperskich.
6. Restrukturyzacja zobowiązań deweloperów. Formy prawne restrukturyzacji i upadłości deweloperów.
7. Uwagi końcowe.

Szkolenie poprowadzi:

Krzysztof Czerkas - obecnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Nieruchomości w Skarbiec TFI S.A , członek Zarządu Skarbiec TFI od 1.07.2017. Licencjonowany syndyk/doradca restrukturyzacyjny – nr. licencji Ministra Sprawiedliwości 932.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 180 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 360 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 grudnia br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót