Szkolenie on-line: Zasady oceny ryzyka kredytowego deweloperów mieszkaniowych oraz projektów deweloperskich

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line pt.: „Zasady oceny ryzyka kredytowego deweloperów mieszkaniowych oraz projektów deweloperskich”, które odbędzie się w dniu 13 maja 2021 r. w godzinach 09:00 – 15:30. Aby odbyć szkolenie potrzebne jest stabilne łącze internetowe (nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji). Spotkania z trenerem będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

Zalety szkolenia:

Finansowanie deweloperów mieszkaniowych przez banki spółdzielcze jest szybko rozwijającym się segmentem portfela kredytowego. Finansowanie to może dotyczyć zarówno projektów deweloperskich realizowanych przez od dawna działający podmiot jak i przez nowopowołane spółki celowe funkcjonujące w ramach deweloperskich grup kapitałowych. Oba możliwe sposoby realizacji projektów deweloperskich wymagają specyficznych metod ryzyka kredytowego i monitoringu udzielonych kredytów przez banki. Metody oceny ryzyka kredytowego przez bank powinny też uwzględniać konkretny typ projektu deweloperskiego: od finansowania przez bank mieszkań i domów na sprzedaż poprzez finasowanie mieszanych projektów, w których obok mieszkań budowane są też lokale użytkowe na wynajem. Bank powinien też mieć metodologię oceny projektów, gdzie mieszkania budowane są na wynajem z udziałem lub bez udziału operatorów.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników służb sprzedaży kredytów, pracowników odpowiedzialnych za ocenę ryzyka projektów deweloperskich, członków zarządu banków spółdzielczych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Typy transakcji w projekcie deweloperskim i źródła finansowania. Formy prawne realizacji projektów deweloperskich. „Corporate finance” a „project finance” (spółki).
2. Pojęcie finansowego zamknięcia inwestycji deweloperskiej. Rola środków nabywców.
3. Wybrane regulacje dot. kredytowania. Rodzaje kredytów bankowych w projekcie deweloperskim. Tryb weryfikacji zdolności kredytowej.
4. Zasady oceny poszczególnych typów projektów (mieszkania i domy na sprzedaż, projekty z lokalami użytkowymi, mieszkania na wynajem z operatorem lub bez).
5. Emisja obligacji jako źródło finansowania projektów deweloperskich.
6. Restrukturyzacja zobowiązań deweloperów. Formy prawne restrukturyzacji i upadłości deweloperów.
7. Uwagi końcowe.

Szkolenie poprowadzi:

Krzysztof Czerkas

Obecnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Nieruchomości w Skarbiec TFI S.A , członek Zarządu Skarbiec TFI od 1.07.2017.

Licencjonowany syndyk/doradca restrukturyzacyjny – nr. licencji Ministra Sprawiedliwości 932.


W latach 2012-2017 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie rynku nieruchomości, pośrednictwa finansowego i restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw i osób fizycznych oraz usług szkoleniowych.
Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych, a następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku do 1 sierpnia 2012 - Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za ryzyka bankowe oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na AIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym) oraz modelu finansowania dewelopera mieszkaniowego.. Odpowiadał też za zarządzanie należnościami nieregularnymi w BRE Banku Hipotecznym S.A. W latach 1992-2001 pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S.A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). Jako Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji odpowiadał za zarządzanie portfelem trudnych kredytów. Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych z zakresu bankowości, finansowania nieruchomości, sprawozdawczości finansowej i na studiach dla deweloperów mieszkaniowych (UW, SGH). Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. Autor poradników: Spółka celowa. Tworzenie zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie. Instrukcja obsługi. (ODDK Gdańsk 2017) oraz Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości. Fuzje przedsiębiorstw (ODDK Gdańsk 2017).
W Skarbiec TFI nadzoruje trzy fundusze nieruchomościowe o wartości aktywów 110 mln zł . W tych funduszach są mieszkania na wynajem, realizowany projekt w obszarze deweloperski mieszkaniowych oraz mieszkania na wynajem i lokale użytkowe.
Absolwent Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania). Od 1999 r. - Doktor nauk ekonomicznych (SGH). W latach 1997-1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju SA (PBR SA). W latach 2014-2017 członek Rady Nadzorczej Dekpol S.A (spółka notowana na GPW – branża deweloperska i budowlana).

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 180 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 360 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 maja br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót