Szkolenie on-line: Wycena nieruchomości mieszkaniowych dla potrzeb procesu kredytowego (zabezpieczenia wierzytelności) - Cz. I

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Wycena nieruchomości mieszkaniowych dla potrzeb procesu kredytowego (zabezpieczenia wierzytelności) - Cz. I”, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 r. w godzinach 09:00 – 15:30. Szkolenie będzie podzielone na dwie części. Druga część szkolenia odbędzie się w II połowie maja br. Spotkanie z Prowadzącym będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie. Dla osób, które wezmą udział w I lub II części szkolenia, istnieje możliwość udostępnienia nagrania z części, w której nie będą mogli wziąć udziału na żywo.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie jest osadzone w aktualnych, polskich realiach wysokiej inflacji i spowolnienia na rynku nieruchomości, uwzględnia aktualne ustawy i rozporządzenia, jak i regulacje i wytyczne KNF odnoszące się do wyceny nieruchomości mieszkaniowych dla potrzeb procesu kredytowego, restrukturyzacyjnego, jak i nawiązuje do wyceny w procesie windykacji komorniczej. Szkolenie prezentuje stan rynku nieruchomości mieszkaniowych i jego funkcjonowanie. wskazuje czynniki fundamentalne po stronie popytu i podaży i odnosi się do ryzyka występującego na tym rynku. Wskazuje rolę wyceny w procesie kredytowym, pokazuje źródła informacji o nieruchomości, jak i elementy na które warto zwracać uwagę w procesie weryfikacji operatu szacunkowego. Omawia wskazane regulacje KNF w tym znowelizowaną Rekomendację S w zakresie odnoszącym się do procesu określania wartości zabezpieczeń.

SZKOLENE SKIEROWANE JEST DO:

Pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz za ocenę wartości zabezpieczeń, jak i osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfelem wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie. W szkoleniu mogą też wziąć udział osoby zajmujące się kredytami.

PROGRAM SZKOLENIA:

Cz. I, która odbędzie się 25 kwietnia br.:

1. Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego funkcjonowanie. Czynniki fundamentalne po stronie popytu i podaży. Cena rynkowa w krótkim i długim okresie. Ryzyko rynku. Cykle i kryzysy na rynkach mieszkaniowych.

2. Standardy międzynarodowe i polskie regulacje w zakresie procesu wyceny.

3. Podstawy wyceny nieruchomości i podstawowe podejścia, metody i techniki.

4. Definicja wartości:

- wartość rynkowa,

- wartość odtworzeniowa.

5. Główne metody wyceny i ich zastosowanie w procesie wyceny konkretnych segmentów nieruchomości:

- podejście dochodowe,

- podejście kosztowe,

- podejście porównawcze,

- podejście mieszane,

          - metoda pozostałościowa

- forma prezentacji operatu szacunkowego – wymogi formalne.

6. Istotne założenia w procesie wyceny.

 

Cz. II, która odbędzie się w II połowie maja:

1. Rola wyceny w sektorze bankowym, w odniesieniu do wymogów formalnych wynikających zarówno z rekomendacji KNF, jak i regulacji prawnych:

-o kreślenie wartości zabezpieczenia,

- ustalenie wysokości kredytu,

- inne wskaźniki istotne z punktu widzenia analizy opłacalności finansowania  inwestycji po stronie banku,

- konieczność aktualizacji wartości zabezpieczenia – (ocena czy wycena nieruchomości).

2. Źródła informacji o nieruchomościach – sposoby ich pozyskania i praktyczne wykorzystanie w procesie wyceny:

- księga wieczysta,

- ewidencja gruntów i budynków,

- plan zagospodarowania przestrzennego,

- mapy geodezyjne,

- rejestry zabytków, zanieczyszczeń itd.,

- inne.

3. Wymagania formalne KNF - znowelizowana Rekomendacja J i Rekomendacja S.

4. Wartość nieruchomości jako zabezpieczenia kredytu.

5. Wycena nieruchomości przy obecnym stanie rynku - na co zwracać uwagę by minimalizować ryzyko dla banku.


SZKOLENIE POPROWADZI:

Robert Nowak - absolwent Politechniki Warszawskiej, pracownik sektora bankowego, w latach 2000-2017 związany z mBankiem Hipotecznym jako dyrektor departamentu Ryzyka Nieruchomości i Monitorowania Inwestycji, od 2018 do 2022 z GNB jako dyrektor zarządzający obszarem ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, jak i dyrektor departamentu. Wieloletni członek prezydium Komitetu ds. finansowania nieruchomości przy ZBP, współtwórca systemu AMRON, współautor szeregu publikacji na temat ryzyka kredytowego i wyceny zabezpieczeń.

 

Koszt udziału w I cz. szkolenia wynosi 299 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 399 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt udziału w obu częściach szkolenia (z możliwością udostępnienia nagrania) wynosi 549 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 699 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz ewentualne udostępnienie nagrania.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21 kwietnia br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Szkolenie będzie podzielone na dwie części. Druga część szkolenia odbędzie się w II połowie maja br. Dla osób, które wezmą udział w I lub II części szkolenia, istnieje możliwość udostępnienia nagrania z części, w której nie będą mogli wziąć udziału na żywo. Wszystkie informacje odnośnie chęci udziału w obu częściach szkolenia lub w nagraniu prosimy umieszczać w okienku "Dodatkowe uwagi".

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót