Szkolenie on-line: Ryzyko walutowe w banku spółdzielczym

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Ryzyko walutowe w banku spółdzielczym”, które odbędzie się w dniu 24 października 2023 r. w godzinach 10:30 – 14:00. Spotkanie z Prowadzącą będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Uczestnik rozwinie wiedzę i kompetencję w zakresie oceny i monitorowania ryzyka walutowego w banku spółdzielczym. Omówione zostaną:

  • najważniejszych zasad i metod oceny ryzyka walutowego,
  • standardy systemu zarządzania ryzykiem walutowym w banku spółdzielczym.  

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Członków Zarządu banków spółdzielczych, kadry zarządzającej oraz pracowników odpowiedzialnych za analizę i ocenę efektywności banku, a także pracowników komórek ds. zarządzania aktywami i pasywami (ALM), audytu i compliance oraz Członków Rad Nadzorczych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Kurs walutowy.

2. Istota ryzyka walutowego.

3. Przyczyny ryzyka walutowego, wahania i zmienność kursów walutowych.

4. Zamknięte/Otwarte pozycje walutowe.

5. System zarządzania ryzykiem walutowym w banku spółdzielczym.

6. Metody monitorowania ryzyka walutowego (studia przypadków):

a. limity,

b. modele wartości zagrożonej (modele VaR),

c. stress testy.

7. Wymogi nadzorcze w zakresie ryzyka walutowego w bankach (Rozporządzenie Ministra Finansów…, Rekomendacja I, adekwatność kapitałowa).

8. Podsumowanie.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dr Agnieszka K. Nowak - adiunkt w Katedrze Systemu Finansowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1995 roku związana z instytucjami finansowymi, na kierowniczych stanowiskach oraz jako członek rady nadzorczej, specjalizuje się w obszarze ryzyka finansowego i operacyjnego, adekwatności kapitałowej oraz controllingu.

W pracy naukowej zajmuje się bankowością i finansami. Prowadzi zajęcia i seminaria na studiach licencjackich, dyplomowych, podyplomowych. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz staży polskich i zagranicznych. Autorka publikacji (m.in. z zakresu ryzyka, controllingu i rachunku efektywności w instytucjach finansowych, edukacji i świadomości finansowej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). Od ponad dwudziestu lat współpracuje z agencjami szkoleniowymi.

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 199 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 349 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 października br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników. 

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót