Szkolenie on-line: Ryzyko płynności w banku spółdzielczym

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Ryzyko płynności w banku spółdzielczym”, które odbędzie się w dniu 31 marca 2023 r. w godzinach 09:00 – 14:30. Spotkanie z Prowadzącą będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Podczas szkolenia uczestnicy poznają, uzupełnią i uporządkują najważniejsze aspekty ryzyka płynności i zasady jego monitorowania, zgodne z oczekiwaniami nadzoru finansowego.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Członków Zarządu banków, Członków Rad Nadzorczych oraz kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie, kontrolę i audyt ryzyka płynności w bankach oraz pracowników komórek zgodności (compliance).

PROGRAM SZKOLENIA:

Ryzyko płynności w bankach

1. Wprowadzenie. Istota płynności i ryzyka płynności. Podstawowe definicje.

2. Metody monitorowania ryzyka płynności:

- luka płynności, urealniona i dynamiczna luka płynności (przykłady),

- analiza aktywów płynnych,

- analiza depozytów (osad, koncentracja) i innych źródeł finansowania,

- analiza wskaźnikowa,

- plany awaryjne i stress testy,

- płynność śródzienna, płynność w walutach.

3. Polityka zarządzania płynnością i ryzykiem płynności; proces ILAAP.

4. Normy ostrożnościowe w zakresie ryzyka płynności (m.in. LCR i NSFR, Rekomendacja P KNF, kapitał wewnętrzny na ryzyko płynności).

5. Podsumowanie. Problem nadpłynności.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dr Agnieszka K. Nowak - adiunkt w Katedrze Systemu Finansowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1995 roku związana z instytucjami finansowymi, na kierowniczych stanowiskach oraz jako członek rady nadzorczej, specjalizuje się w obszarze ryzyka finansowego i operacyjnego.

W pracy naukowej zajmuje się bankowością i finansami. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, dyplomowych, podyplomowych. Opiekun wielu prac licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz staży polskich i zagranicznych. Autorka publikacji (m.in. z zakresu controllingu, rachunku efektywności, ryzyka w instytucjach finansowych, edukacji i świadomości finansowej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).  Od ponad dwudziestu lat współpracuje z agencjami szkoleniowymi.

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 249 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 399 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 27 marca br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników. 

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót