Szkolenie on-line: Rachunki bankowe po śmierci posiadacza rachunku

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Rachunki bankowe po śmierci posiadacza rachunku”, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. w godzinach 10:00 – 15:00. Spotkanie z Prowadzącą będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Omówienie aktualnych problemów praktycznych w zakresie postępowania z umową rachunku bankowego i środkami zgromadzonymi na rachunku po śmierci posiadacza. Program szkolenia zakłada uporządkowanie obowiązujących regulacji w zależności od rodzaju rachunku bankowego. Ponadto przedmiotem rozważań będą granice umownego uregulowania losów rachunku bankowego po śmierci posiadacza.

SZKOLENIE SKIEROWANIE JEST DO:

  • Pracowników działów prawnych.
  • Pracowników działów compliance.
  • Pracowników działów produktowych.
  • Pracowników działów obsługi klienta.

PROGRAM SZKOLENIA:

10.00-11.15

Zagadnienia wstępne:

o ogólne zasady dziedziczenia, zakres swobody Banku w kształtowaniu skutków prawnych śmierci posiadacza rachunku,

o zasady szczególne w zależności od rodzaju rachunku, 

o wypłaty na rzecz spadkobierców – podstawy, tryb,

o tajemnica bankowa i pełnomocnictwo po śmierci posiadacza rachunku,

o transakcje płatnicze i instrumenty płatnicze po śmierci posiadacza rachunku.

Skutki śmierci posiadacza dla umowy rachunku indywidualnego niezawartej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej:

o bezczynność posiadacza rachunku – obowiązek Banku ustalenia, czy posiadacz żyje,

o rozwiązanie umowy rachunku z dniem śmierci; „umowa wiążąca” do dnia wypłaty środków na rzecz spadkobierców – co to praktycznie oznacza dla transakcji, kosztów związanych z rachunkiem?

o ustawowe wypłaty z rachunków, z instrumentu płatniczego lub rachunku płatniczego po śmierci posiadacza:

     - koszty pogrzebu,

     - zwrot wpłat na rachunki dokonanych przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego,

     - wypłaty na rzecz zapisobierców windykacyjnych,

o dyspozycja wkładem na wypadek śmierci,

     - obowiązki informacyjne Banku w zakresie dyspozycji na wypadek śmierci 

     - moment oceny skuteczności dyspozycji 

     - krąg beneficjentów

     - realizacja dyspozycji 

11.15-11.30 – Przerwa

11.30-12.45 

Skutki śmierci współposiadacza rachunku (dostęp do środków, wykonywanie transakcji, tajemnica bankowa):

o prowadzonego dla małżonków,

o prowadzonego dla osób niebędących małżonkami.

Skutki śmierci posiadacza dla umowy rachunku przedsiębiorcy (rachunku firmowego):

o ustanowienie zarządcy sukcesyjnego, zasady zarządu sukcesyjnego,

o brak ustanowienia zarządu sukcesyjnego – dalsze losy rachunku firmowego.

12.45-13.15 – Przerwa

13.15-14.30

Problematyka rachunków „uśpionych” („martwych”):

o śmierć vs. bezczynność posiadacza,

o termin przedawnienia roszczeń o zwrot środków – jak długo Bank musi przechowywać środki na rachunku uśpionym?,

o podmioty uprawnione do uzyskania zbiorczej informacji o rachunkach w Banku, 

o udzielanie zbiorczej informacji przez Bank,

o obowiązek Banku poinformowania gminy o możliwości dziedziczenia środków pieniężnych na rachunku.

14.30-15.00 – Pytania i dyskusja

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dr Dominika Rogoń - radca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie; doktor nauk prawnych (UJ); od wielu lat specjalizuje się w bieżącej obsłudze banków, instytucji finansowych, instytucji pożyczkowych z sektora fintech; posiada także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów branżowych. Prelegentka Kongresów Prawa Bankowego i Informacji oraz Kongresów Kredytu Konsumenckiego organizowanych przez Związek Banków Polskich. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa bankowego, konsumenckiego i cywilnego, a także ponad 350 odpowiedzi na pytania problemowe Użytkowników Serwisu Lex Banki (Wolters Kluwer). Kancelaria Radcy Prawnego dr Dominika Rogoń oferuje bieżące doradztwo z zakresu prawa bankowego prywatnego zarówno na odległość, jak i w siedzibie Banku (Kraków i okolice).

-----------------

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 299 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 399 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21 czerwca br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót