Szkolenie on-line: Rachunek przepływów pieniężnych – warsztaty 2021 (jednodniowe)

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z Centrum Edukacji PKF, wchodzącego w skład firmy audytorskiej PKF Consult organizuje szkolenie on-line pt.: „Rachunek przepływów pieniężnych - warsztaty 2021", które odbędzie się w dniu 10 lutego 2021 r. w godzinach 10:00 – 15:30. Aby odbyć szkolenie potrzebne jest stabilne łącze internetowe (nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji). Spotkania z trenerem będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na warsztat. W razie pytań lub wątpliwości, w ciągu tygodnia po odbytym szkoleniu każdy uczestnik będzie miał możliwość konsultacji mailowej z prowadzącą szkolenie.

Cel szkolenia: 

Omówienie rachunku przepływów pieniężnych oraz pozyskanie wiedzy o technikach jego sporządzania z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Szkolenie ma charakter warsztatowy: łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników. Jest intensywne i praktyczne.

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sporządzaniem sprawozdań finansowych w tym sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań finansowych i osób, które na podstawie sprawozdań finansowych, a w szczególności przepływów pieniężnych innych podmiotów, podejmują decyzje biznesowe.
 
Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do rachunku przepływów pieniężnych: istota i zasady sporządzania, rachunku przepływów pieniężnych, środki pieniężne i ich ekwiwalenty, powiązanie z elementami sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej, najczęściej popełnianie błędy, metody sporządzania.

2. Działalność operacyjna - omówienie na przykładach praktycznych zasad funkcjonowania poszczególnych korekt wyniku finansowego, najczęściej popełniane błędy.

3. Działalność inwestycyjna i finansowa - omówienie na przykładach zasad funkcjonowania wszystkich pozycji, najczęściej popełniane błędy.

4. Przygotowanie pełnego rachunku przepływów – kompleksowy przykład w arkuszu EXCEL: przygotowanie danych z bilansu na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych, grupowanie pozycji, specyfikacja bilansowych zmian stanu, uzgodnienia między pozycjami rachunku przepływów i między rachunkiem a sprawozdaniem finansowym.

Szkolenie poprowadzi:

Agnieszka Królak 

Biegły Rewident nr 11655 

Praktyk w bankowości z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w rachunkowości, magister ekonomii o specjalizacji ekonomika bankowości i ubezpieczeń, absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UW.  
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych w obszarze rachunkowości, controllingu, wdrożeń, podatków i zarządzania, przez ponad dwadzieścia lat piastowała stanowiska głównego księgowego, dyrektora finansowego oraz członka zarządu spółek sektora finansowego, w tym banków. Biegły rewident badający sprawozdania finansowe banków, w tym banków spółdzielczych. Posiada uprawnienia ACCA.  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 300 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 450 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 9 lutego br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

Szkolenie organizowane jest przez KZBS we współpracy z Centrum Edukacji PKF, wchodzącego w skład firmy audytorskiej PKF Consult realizującej usługi badania sprawozdań wielu banków , w tym spółdzielczych, firm sektora ubezpieczeniowego oraz innych jednostek zainteresowania publicznego. Więcej o PKF Consult: https://www.pkfpolska.pl/firma-doradcza-pkf-o-nas-785

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót