Szkolenie on-line: Finansowanie grup kapitałowych - wybrane aspekty kredytowe i prawne w ocenie ryzyka finansowania przez bank podmiotów z grupy kapitałowej  

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Finansowanie grup kapitałowych - wybrane aspekty kredytowe i prawne w ocenie ryzyka finansowania przez bank podmiotów z grupy kapitałowej”, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2023 r. w godzinach 09:00 – 15:30. Spotkanie z Prowadzącymi będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z najbardziej istotnymi aspektami finansowania takich podmiotów oraz zwrócenie uwagi zarówno na kwestie prawne, jak też aspekty oceny ryzyka kredytowego i budowania odpowiedniej struktury transakcji, mając na uwadze specyfikę uwarunkowań działania i powiązań jakie mogą wystąpić w ramach grupy kapitałowej. 

SZKOLENE SKIEROWANE JEST DO:

Pracowników banków spółdzielczych zajmujących się oferowaniem produktów kredytowych klientom korporacyjnym, którzy prowadzą swoją działalność w ramach grupy podmiotów powiązanych tworząc formalne i nieformalne grupy kapitałowe. Szkolenie adresowane również do analityków kredytowych, doradców klienta oraz audytorów, którzy zajmują się oceną prawidłowości działalności kredytowej w bankach spółdzielczych oraz oceną procesów monitoringowych. 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Definicja grupy kapitałowej i jej rodzaje w polskich realiach prawnych:

 • Pojęcie grupy kapitałowej w ustawie o rachunkowości i przepisach podatkowych.
 • Typy grup kapitałowych i rodzaje powiązań oraz modele funkcjonowania.
 • Pojęcie konsolidacji sprawozdań finansowych.
 • Pojęcie Podatkowej Grupy Kapitałowej, Grupy VAT, Polskiej Spółki Holdingowej.

II. Funkcjonowanie grup kapitałowych po nowelizacji prawa handlowego w Polsce w 2022 r.:

 • Pojęcie interesu spółki zależnej i interesu grupy kapitałowej.
 • Pojęcie wiążącego interesu spółki dominującej  dla spółki zależnej.
 • Odpowiedzialność spółki dominującej za zadłużenie spółki zależnej.

III. Sposoby pozyskiwania finansowania w ramach grup kapitałowych:

 • Podejście zdecentralizowane.
 • Podejście scentralizowane.
 • Instrumenty finansowania dłużne i właścicielskie.
 • Pojęcie regresu do spółki matki i formy regresu.

IV. Analiza ryzyka kredytowego grup kapitałowych:

 • Przejawy ryzyka kredytowego grupy kapitałowej.
 • Kwestia błędów w zarządzaniu przepływami dochodów w grupie kapitałowej oraz błędów w planowaniu podatkowym.
 • Kwestia transferu dochodów w grupie kapitałowej a zagrożenia dla pozycji banków.
 • Pojęcie cen transferowych i zastosowanie w zagadnieniach finansowania grup kapitałowych. Pojęcie „safe harbour”.
 • Odpłatność poręczenia.
 • Kwestia uzależnienia od przepływów w ramach grupy kapitałowej.
 • Kwestie restrukturyzacji w ramach grupy kapitałowej. Zagrożenia podatkowe.
 • Całościowa analiza ryzyka kredytowego grupy kapitałowej przez bank-wybrane wskaźniki i ich interpretacja.

V. Typowy pakiet zabezpieczeń w finansowaniu grup kapitałowych:

 • Zastaw rejestrowy i finansowy na akcjach/udziałach.
 • Poręczenie cywilne i wekslowe.
 • Umowa wsparcia projektu.
 • List patronacki.
 • Podporządkowanie długu.

VI. Kształt umowy kredytowej w finansowaniu grupy kapitałowej – wybrane klauzule w różnych modelach finansowania.

VII. Restrukturyzacja zadłużenia grupy kapitałowej:

 • Formy restrukturyzacji. Znaczenie konwersji wierzytelności na udziały kapitałowe.
 • Kwestia wiodących umów w ramach grupy kapitałowej.
 • Kwestie finansowania wspomagającego restrukturyzację i wsparcia grupy kapitałowej dla restrukturyzacji jej członków.

SZKOLENIE POPROWADZĄ:

Dorota Godziuk – posiada ponad 26-letnie doświadczenie w sektorze bankowym w obszarze analiz kredytowych, strukturyzacji transakcji i oceny ryzyka kredytowego. 

W latach 2015-2017 związana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie pracowała na stanowisku dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego. W tym czasie była członkiem komitetu kredytowego Banku oraz członkiem komitetów doradczych i inwestycyjnych związanych z działalnością grupy podmiotów powiązanych z BGK. W latach 2015-2017 pełniła też funkcje członka rad nadzorczych TFI BGK SA  oraz PIR SA. 

Pracę zawodową rozpoczynała w 1991r. w Banku Interbank SA, następnie była młodszym konsultantem w firmie doradczej Finkorp Sp. z o.o. W latach 1998-2002 pracowała na stanowisku analityka ryzyka kredytowego w Deutsche Bank Polska SA. Następnie w latach 2002-2007 związana z Bankiem BPH S.A. jako konsultant a od 2004 r. zastępca dyrektora Departamentu Analizy Kredytowej i Monitoringu w Obszarze Dużych Firm. W latach 2008-2014 pracowała w Banku Pekao S.A. na stanowisku dyrektora Biura Strukturyzacji i Dokumentacji w Departamencie Dużych Firm.

Absolwentka ekonomii w Szkole Głównej Handlowej, a także rocznego programu szkolenia kadr bankowości organizowanego przez Austrian Banker’s College w Wiedniu oraz Deutsche Bank AG w Berlinie. Jest też wiceprezeską i współzałożycielką Stowarzyszenia Ekspertki Razem, które prowadzi działalność non-profit na rzecz edukacji i rozwoju zawodowego kobiet. 

Krzysztof Czerkas - były członek Zarządu Skarbiec TFI odpowiedzialny za ryzyko i księgowość funduszy. Licencjonowany syndyk/doradca restrukturyzacyjny – nr. licencji Ministra Sprawiedliwości 932. W latach 1992-2013 wieloletni pracownik sektora bankowego (banki PBK S.A. i BRE Bank Hipoteczny S.A.) odpowiedzialny m.in. za restrukturyzację kredytów, ocenę ryzyka kredytowego i operacyjnego. W BRE Banku Hipotecznym S.A. (obecnie mBank Hipoteczny S.A.) współtworzył zasady finansowania deweloperów mieszkaniowych. W  latach 2009-2012 był członkiem Zarżądu BRE Banku Hipotecznego odpowiedzialnym za obszar ryzyka.

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 299 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 499 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 marca br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót