Szkolenie on-line: EBA – wprowadzenie do raportowania nadzorczego 3.0 w zakresie funduszy własnych oraz wymogów z nimi związanych - COREP

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z Centrum Edukacji PKF, wchodzącego w skład firmy audytorskiej PKF Consult organizuje szkolenie on-line pt.: „EBA – wprowadzenie do raportowania nadzorczego 3.0 w zakresie funduszy własnych oraz wymogów z nimi związanych - COREP", które odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 r. w godzinach 10:00 – 14:15. Aby odbyć szkolenie potrzebne jest stabilne łącze internetowe (nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji). Spotkania z trenerem będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na warsztat. W razie pytań lub wątpliwości, w ciągu tygodnia po odbytym szkoleniu każdy uczestnik będzie miał możliwość konsultacji mailowej z prowadzącą szkolenie.

UWAGA!!! LISTA ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA!!! WKRÓTCE OTWORZYMY ZAPISY NA II TERMIN SZKOLENIA W DNIU 1 MARCA BR.

Cel szkolenia: 

Przedstawienie wytycznych EBA dot. zakresu wynikającego z wdrożenia taksonomii ITS 3.0 w zakresie raportowania nadzorczego. W ramach wprowadzenia zostaną zasygnalizowane podstawowe zasady dot. raportowania wraz z zakresem dot. COREP natomiast w kolejnych cyklach będą przedstawiane pozostałe formaty raportów. tj. raportowanie FINREP, raportowanie dot. dużych ekspozycji wraz z odniesieniem do kluczowych formatów raportowych.

Do kogo skierowane jest szkolenie:

  • Członkowie Zarządu nadzorujący jednostki odpowiedzialne za finanse oraz raportowanie,
  • pracownicy banków odpowiedzialnych za raportowanie zewnętrzne,
  • pracownicy jednostek audytu wewnętrznego.

Program szkolenia:

I. Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej:

1) przedmiot i zakres stosowania – aktualne podejście,

2) sprawozdawcze dni odniesienia - częstotliwość raportowania,

3) dni przekazania formularzy - terminy raportowania,

4) klasyfikacja pakietów raportowych,

5) formaty wymiany danych oraz informacje, które towarzyszą przedkładanym danym,

6) terminy stosowania.

II. Sprawozdawczość dotycząca funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych:

1) instrukcje ogólne,

2) fundusze własne na bazie arkuszy CA,

3) ryzyko kredytowe na bazie arkuszy CR"

  1.  zasady klasyfikacji ekspozycji,
  2. schemat podejmowania decyzji w sprawie klasyfikowania ekspozycji,
  3. prezentacja poszczególnych pozycji wraz z odniesieniem do instrukcji,

4) ryzyko operacyjne na bazie arkuszy OPR,

5) ryzyko rynkowe na bazie arkusza MKR,

6) pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych.

Szkolenie poprowadzi:

Anna Kalinowska

Trener/wykładowca, doświadczony menedżer/ekspert w dziedzinie bankowości odpowiadający za projektowanie oraz wdrażanie procesów bankowych w środowisku hurtowni danych, raportowaniu nadzorczym (KNF, EBA, BFG, MF). Specjalista w dziedzinie regulacji bazylejskich i nadzorczych. Przez ponad dekadę sprawowała funkcje menedżerskie w bankach w roli dyrektora biura/departamentu. Wdrażała m.in. raportowanie COREP oraz FINREP, ITS, system wyliczania poziomu środków gwarantowanych dla BFG. Potrafi wiedzę teoretyczną przekuć na praktykę prezentując sposób podejścia do problemu. Szkolenia prowadzi bazując na źródłowych regulacjach, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, dostępność danych oraz ich źródła, wskazując metody pracy uwzględniające specyfikę poszczególnych uczestników.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 250 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 450 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 lutego br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

Szkolenie organizowane jest przez KZBS we współpracy z Centrum Edukacji PKF, wchodzącego w skład firmy audytorskiej PKF Consult realizującej usługi badania sprawozdań wielu banków , w tym spółdzielczych, firm sektora ubezpieczeniowego oraz innych jednostek zainteresowania publicznego. Więcej o PKF Consult: https://www.pkfpolska.pl/firma-doradcza-pkf-o-nas-785

UWAGA!!! LISTA ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA!!! WKRÓTCE OTWORZYMY ZAPISY NA II TERMIN SZKOLENIA W DNIU 1 MARCA BR.

Udostępnij artykuł:
« powrót